ເຕືອນຜູ້ບໍລິໂພກ ພົບໄສ້ກອກ 93% ມີຂີ້ເຈຍເຈືອປົນ

ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ວາລະສານສະຫຼາດຊື້ ມູນນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ (ປະເທດໄທ) ໄດ້ຖະແຫຼງຜົນການທົດສອບປະລິມານສານໄນເຕຣດ ແລະ ໄນໄຕຣ ໃນໃສ້ກອກ ຂຶ້ນທີ່ມູນນິທິດັ່ງກ່າວ.


ນາງ ມົນລືດີ ໂພອິນ ນັກວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດ ມູນນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ ກ່າວວ່າ ສູນທົດສອບຂອງວາລະສານສະຫຼາດຊື້ສຸ່ມເລືອກທົດສອບປະລິມານສານໄນເຕຣດແລະໄນໄຕຣຈາກຕົວຢ່າງໄສ້ກອກໃນທ້ອງຕະຫຼາດ 15 ຕົວຢ່າງ ໂດຍມີພຽງຍີ່ຫໍ້ດຽວຄື ຄັອກເທວຊອດເຊດ ກາໄທຊອດເຊດ ຂອງບໍລິສັດ ໄທ-ເຢຍລະມັນ ມີດ ໂປຣດັກ ຈຳກັດ ທີ່ບໍ່ພົບທັງໄນເຕຮດແລະໄນໄຕຣ.


ຂະນະທີ່ອີກ 14 ຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ກວ່າ 93.33% ມີການເຈືອປົນຂອງສານດັ່ງກ່າວ
ໄສ້ກອກ 93.33% ຫຼື ຈຳນວນ 11 ຍີ່ຫໍ້ໃສ່ສານໄນເຕຣດແລະໄນໄຕຣ ແຕ່ບໍ່ເກີນມາດຕະຖານທີ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານແລະຢາ (ອຢ) ໄທກຳໜົດ ຄື:ໄນເຕຣດແລະໄນໄຕຣ ແຕ່ບໍ່ເກີນມາດຕະຖານທີ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານແລະຢາ (ອຢ) ກຳໜົດ ຄື:
1. ບີລັກກີ້
2. ມິສເຕີ ຊອດເຊດ
3. ບຸດເຊີ
4. JPM
5. ເຊເວ່ນ ເຟຣັດ
6. TGM
7. My Choice
8. BMP
9. S&P
10. Pork
11. ເບທາໂກຣ
ສ່ວນ 3 ຍີ່ຫໍ້ ຫຼື 20% ພົບປະລິມານສານດັ່ງກ່າວເກີນມາຕະຖານຄື:
1. ເອໂຣ່
2. NP
3. ບາງກອກແຮມ
“ສານໄນໄຕຣແລະໄນເຕຣດ ຄື ຂີ້ເຈຍ ໃຊ້ເພື່ອຟອກສີຊີ້ນສັດໃຫ້ມີສີສົດ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານແບບໜຶ່ງໂດຍໃຊ້ສານກັນບູດ ແລະ ຢຸດຢັ້ງເຊື້ອແບັກທີເລຍທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເນົ່າໄວ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີຜົນແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຫຼືບໍ່ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບປະ ລິມານຫຼາຍເກີນຄ່າມາຕະຖານ ສຳລັບຄົນທີ່ແພ້ສານດັ່ງກ່າວ ກໍຈະມີອາການປວດຮາກ ຮາກ ປວດປົວ ວິນຫົວ ຈາກການໄດ້ຮັບພິດກະທັນຫັນ”.

Cr:laopost.com