ເຕັກ​ນິກ​ທີ່​ຊ່ວຍໃນການລ້ຽງ​ປາ​ດຸກ​ໃນ​ໄຫໃຫ້​ໃຫຍ່​ໄວ

ການລ້ຽງ ປາດຸກໃນໄຫ ເປັນອີກເຕັກນິກໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ປາໃຫຍ່ໄວ ຂາຍໄດ້ລາຄາດີ ແລະ ເຕັກນິກນີ້ ກໍພວມເປັນ ທີ່ນິຍົມຢູ່ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ເຊິ່ງກໍເປັນວິທີ ທີ່ງ່າຍສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ລ້ຽງປາດຸກຂາຍ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ສຳລັບຂັ້ນ ຕອນການລ້ຽງ ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ເບື້ອງຕົ້ນຕ້ອງ ກຽມໄຫຊີມັງ ທີ່ມີຂະໜາດກວ້າງ 1 ແມັດ, ສູງ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເຈາະຮູໃສ່ທໍຢູ່ກົ້ນໄຫ ເພື່ອລະບາຍ ນ້ຳອອກຈາກໄຫ; ຈາກນັ້ນກໍລ້າງ ໄຫໃຫ້ສະອາດ ໂດຍການໃສ່ນ້ຳ ແລະ ຢວກກ້ວຍແຊປະໄວ້ 7 ວັນ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ; ຫລັງຈາກນັ້ນຈິ່ງ ໃສ່ນ້ຳໃໝ່ໃຫ້ສູງ ຈາກກົ້ນໄຫ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ລູກປາດຸກ ຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກ; ໄຫໜຶ່ງຄວນປ່ອຍ ປາປະມານ 80-100 ໂຕ; ໃນໄລ​ຍະອະນຸບານຄວນໃຫ້ຫົວ ອາຫານສຳເລັດຮູບທກໆເຊົ້າ- ແລງ ລ້ຽງໄປປະມານ 15-20 ມື້ ຈຶ່ງຫລຸດຜ່ອນອາຫານລົງ ແລ້ວເອົາ ຜັກຕົບມາໃສ່ໃນໄຫ ແລະ ເພີ່ມນ້ຳຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ເມື່ອປາອາຍຸ ໄດ້ 3-4 ເດືອນຈະມີຂະໜາດ 3-4 ລິໂລຕໍ່ໜຶ່ງໂຕ. ສິ່ງສຳຄັນໃນໄລ​ຍະ ການລ້ຽງຕ້ອງ ໄດ້ປ່ຽນນ້ຳ ແລະ ໃສ່ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ລົງໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ຈະຊ່ວຍປັບຄຸນນະພາບ ຂອງນ້ຳໃນໄຫ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເໝັນໄວ ທັງຊ່ວຍໃຫ້ປາຈະເລີນ ເຕີບໂຕໄວ.

ທີ່ມາ: ສະນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ