ເຕັກນິກເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍພຽງ 60 ວິນາທີ

ສໍາລັບຄົນທີ່ນອນຍາກ ແລະ ຕ້ອງນອນນັບແກະທຸກຄືນກ່ອນນອນ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນການກິນຢານອນຫຼັບເພື່ອຂົ່ມຕາໃຫ້ນອນ ແຕ່ມື້ນີ້ ມີເຕັກນິກເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍໆພາຍໃນ 60 ວິນາທີ ໂດຍຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງເຕັກນິກນີ້ແມ່ນ “ການຫາຍໃຈ”  ຫຼື ເອີ້ນອີກແບບວ່າເຕັກນິກຫາຍໃຈແບບ 4-7-8 ເຊິ່ງຖືກຄິດຄົ້ນໂດຍ ດຣ ແອນດີວ ວິລ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິໂຊນາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (Alisona University, USA)  ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັບການຫາຍໃຈຂອງຫານຫຼິ້ນໂຢຄະເປັນຕົ້ນແບບ. ສໍາລັບວິທີນີ້ແມ່ນງ່າຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ທຸກເວລາ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງມີອຸປະກອນໃດໆ.

ວີທີປະຕິບັດ: 

1. ເຮັດປາຍລິ້ນຂື້ນແຕະແພດານປາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໜືອແຂ້ວ ແລະ ວາງປາຍລິ້ນຢູ່ຕໍາແໜ່ງນັ້ນຕະຫຼອດ

2. ຜ່ອນລົມຫາຍໃຈຜ່ານຊ່ອງປາກໃຫ້ເຕັມທີ່ຈົນເກີດສຽງ “ຮູສ໌!!!”

3. ປິດຮີມສົບແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້າຢ່າງມິດໆ ຊ້າໆ ຜ່ານຮູດັງ ແລ້ວນັບ 1-4

4. ກັ້ນລົມຫາຍໃຈແລ້ວນັບ 1-7 

5. ຈາກນັ້ນຜ່ອນລົມຜ່ານຊ່ອງປາກໃຫ້ເຕັມທີ່ຈົນເກີດສຽງ “ຮູສ໌!!!” ໂດຍນັບໃນໃຈໄປ 1-8 

6. ຈາກນັ້ນປິດຮີມສົບແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້າຢ່າງມິດໆຊ້າໆ ຜ່ານຮູດັງ ແລ້ວນັບ 1-4 ແລ້ວປະຕິດບັດຂັ້ນຕອນ 4-6 ໄປອິກ 3 ຄັ້ງ

ໝາຍເຫດ: ທຸກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າຈະຕ້ອງຫາຍໃຈຜ່ານຮູດັງຢ່າງມິດໆ ແລະ ທຸກລົມຫາຍໃຈອອກຈະຕ້ອງມີສຽງດັງ ໂດຍຜ່ອນຫາຍລົມຫາຍໃຈຜ່ານຊ່ອງປາກ.

ຂໍ້ດີຂອງເຕັກນິກນີ້:

1. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັບ Oxygen ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງສາມາດຜ່ອນຄາຍລະບົບປະສານໃຫ້ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ທັງເປັນການຝຶກສະມາທິນໍາອີກ;

2. ຊ່ວຍປັບສົມດຸນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງປະສານທີ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕະຫຼອດທັງມື້ໄດ້

3. ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ລົມຫາຍໃຈກັບຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ແລະ ຊ່ວຍດຶງຄວາມຄິດທີ່ມຸກມຸ້ນອອກຈາກສະໝອງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ.