ເດັກນ້ອຍຊື່ ນ. ມົວ ອາຍຸ 2ປີ ເປັນພະຍາດປອດອັກເສບ

ມີຄົນເຈັບທີ່ພັກຟື້ນໃນຫ້ອງ ICU ໂຮງໝໍເດັກ 150 ຕຽງ ຊື່ ນ. ມົວ ອາຍຸ 2ປີ ຢູ່ບ. ໜອງສອງຫ້ອງ ເມືອງ ໄຊທານີເປັນລູກຂອງ ພໍ່ຈ່າວ່າງ ແລະ ແມ່ ໄມມ່ວງ ນ້ອງເປັນພະຍາດອັກເສບປອດ ສົມທົບມີອາການເລືອດໄຫຼຜິວຈືດ-ມ້ານ, ເມັດເລືອດນ້ອຍມີຫນ້ອຍຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ ນ້ອງເສຍເລືອດຫຼາຍ ຮ່າງກາຍເຖິງຕ້ອງການໃສ່ເລືອດ ທາງທະນະຄານເລືອດກໍ່ບໍ່ມີເລືອດໃຫ້ໄດ້ໃນຕອນນີ້ທາງທະນະຄານເລືອດບໍ່ມີເລືອດໝວດ