ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ໂຊກຮ້າຍ ເກີດມາຜິດປົກກະຕິບໍ່ມີຮູທະວານ

ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ໂຊກຮ້າຍ ເກີດມາຜິດປົກກະຕິບໍ່ມີຮູທະວານ ຂາຂ້າງຊ້າຍຄົດງໍພິການ ເປັນລູກຂອງ ທ.ອາໂຄນ ສາຍຕຳບອຍ ກັບ ນ.ລານ ອາໃສຢູ່ ບ. ພີນອາ ມ. ສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເຊີ່ງເດັກເກີດເມື່ອວັນທີ່ 12/08/2015 ປະຈຸບັນໄດ້ 5 ເດືອນກ່ວາ ຕອນເກີດມາກໍ່ເກີດເຫັນວ່າບໍ່ມີຮູທະວານ ເຊິ່ງຮູຖ່າຍຫນັກອອກທາງດຽວກັບຮູປັດສະວະຂາຂ້າງຊ້າຍຄົດງໍຜິດປົກກະຕິ ໄປຫາໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ ເພິ່ນບໍ່ສາມາດຜ່າຕັດໄດ້ ສະນັ້ນແນະນຳໄປຜ່າຕັດບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບທີ່ໂຮງໝໍ (ນວຈ) ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງຄອບຄົວພໍ່ກໍ່ເປັນ ພ/ງ ສັງກັດ ຕຳຫຼວດເມືອງ ເງິນເດືອນກໍ່ບໍ່ພຽງພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳວັນ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາທາງສັງຄົມຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໃຈຜ່ານທາງສື່ອອນຫຼາຍຂອງໜ່ວຍງານ ALO (ອະໂຫຼ) ໃຫ້ເປັນສື່ກາງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າປິ່ນປົວຜ່າຕັດນ້ອງ ເນື່ອງຈາກລະບົບຂັບຖ່າຍບໍ່ປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ນ້ອງທ້ອງເບັງ-ອືດ ແລະ ຢູ່ລຳບາກກ່ວາເດັກນ້ອຍປົກກະຕິທົ່ວໄປ.

ລາຍງານລ່າສຸດ 11 ກຸມພາ 2016 ແອນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ທາງພໍ່-ແມ່ແອນ້ອຍ ໄດ້ຝາກຂອບໃຈມາຍັງທຸກທ່ານໃນສັງຄົມອອນໄລນ໌ ທີ່ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ແລະ ບອກຕໍ່ຈົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າປິ່ນປົວ ຂອບໃຈທ່ານໝໍທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍກັນລະດົມແຮງກາຍ-ໃຈຈົນເຮັດໃຫ້ການຜ່າຕັດສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ!