ເຊົ້າເເຮມຕັ້ນພ້ອມສົ່ງສອງເພັັດສະຄາດລົງບູ້ທີມຫີນຢ່າງເບີມິ້ງເເຮມລາວເເຟນຄລັບ

ເຊົ້າເເຮມຕັ້ນພ້ອມສົ່ງສອງເພັັດສະຄາດ ເພັດວີຫານ ແລະ ສົນລະຍາ ລົງບູ້ທີມຫີນຢ່າງເບີມິ້ງເເຮມລາວເເຟນຄລັບ

ຄວາມພ້ອມຂອງທີມ ເຊົ້າແທ໋ມຕັນ ແມ່ນຝິດເຕັມ100%ບໍ່ມີຜູ້ຫລີນບາດເຈັບ ແລະ ທິມຈະໄດ້ກອງຫຼັງປະສົບການຫຼາຍ (ໄຊຊະນະ)ກັບມາຊ່ວຍທິມອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກອາທິດແລ້ວຕິດພາລະກິດສ່ວນຕົວ.ລະບົບການຫຼິ້ນແມ່ນ3-2-1 ເຊິ່ງ 7ຜູ້ຫຼິ້ນຕົວຈິງທີ່ຄາດວ່າຈະລົງ : (ນັກຮັບ) 18.ພຸດທະສອນ, (ກອງຫຼັງ) 22.ໄຊຊະນະ,14. ນິວັດ, 20. ອານັນ, (ກອງກາງ) 4. ວັນປະເສິດ, 19.ເພັດວີຫານ (ກອງຫນ້າ)8. ສົນທະຍາ

ສ່ວນທາງຄວາມພ້ອມຂອງທີມ ເບີມິງແຮມ ແຟນຄຣັບ ໃນອາທິດນີ້ແມ່ນ 70%

ຜູ້ຮັກສາປະຕູ ແກ້ວອຸດອນ 18, ກອງໜ້າ ສະປອນເຊີ 10, ກອງກາງ ວິລະໄຊ 23, ກອງກາງ ພອນສະຫວັນ 44, ກອງກາງ ຟອງຄົມຈິດ 8, ກອງຫຼັງ ອານຸສອນ 16, ກອງຫຼັງ ສຸດໃຈ 17

ລະບົບການຫຼິ້ນ2-3-1