ເຊກອງ ມີປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນທັງໝົດ 121 ບ້ານ

ວຽກງານໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງເຊກອງ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນບຸລິມະສິດໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງເຊກອງ ມີຈຳ ນວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນທັງໝົດ 121 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 61.3%, ຄອບຄົວໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນມີ 15,785 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 64.5% ສະເພາະການປະຕິບັດວຽກງານໄຟຟ້າໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 1,318 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 79.8%.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງແຂວງເຊກອງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທົ່ວແຂວງເຊກອງ ມີຈໍານວນບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າລະບົບຖາວອນ 121 ບ້ານ 61.3% ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ບ້ານ, ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລະບົບຖາວອນ 15,785 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 64.5% ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,318 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 79.8%, ມີບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າລະບົບແສງຕາເວັນ 9 ບ້ານ ມີ 174 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 14.12%; ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 115 ກິໂລໂວນ, ຄວາມຍາວ 116 ກິໂລແມັດ; ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 ກິໂລໂວນ ມີຄວາມຍາວ 711,822 ກິໂລແມັດ ( ເພີ່ມຂຶ້ນ 242.6 ກິໂລແມັດ ); ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 12.7 ກິໂລໂວນ ມີ ຄວາມຍາວ 34,937 ກິໂລແມັດ ( ຫຼຸດລົງ 60 ກິໂລແມັດ ກູ້ຕາຂ່າຍຄືນ ), ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 0.23 ກິໂລໂວນ ມີ ຄວາມຍາວ 1,652 ກິໂລແມັດ ( ຫຼຸດລົງ 566 ກິໂລແມັດ ກູ້ຕາຂ່າຍຄືນ ); ຕາຂ່າຍ 0.4 ກິໂລໂວນ ມີຄວາມຍາວ 374,011 ກິໂລແມັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27.41 ກິໂລແມັດ; ມີໝໍ້ນັບໄຟ 15,785 ໜ່ວຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,318 ໜ່ວຍ ສຳລັບໄຟຟ້າໃນລະບົບ.

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນ 10 ລ້ານກວ່າກິໂລວັດໂມງ, ຊື້ຈາກຫວຽດນາມ 486,954 ກິໂລວັດໂມງ ລວມມູນຄ່າການຊື້ທັງໝົດ 10.9 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນເງິນ 5.77 ຕື້ກີບ, ລາຄາສະເລ່ຍໃນການຊື້ 529.79 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ສາຂາແຂວງສາລະວັນ, ສົ່ງໃຫ້ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ 142,841 ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າ 9.3 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນເງິນ 6.45 ຕື້ກວ່າກີບ ລວມການຈຳໜ່າຍທັງໝົດ 9.5 ລ້ານກວ່າກິໂລວັດໂມງ ເປັນເງິນ 6.53 ຕື້ກວ່າກີບ ເຊິ່ງລາຄາໃນການຈຳໜ່າຍແມ່ນ 687 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.

Cr: https://laoedaily.com.la