ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ຫາລືການຮ່ວມມືດ້ານໄອຊີທີ

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ - ສະພາດັດສົມໂທລະຄົມ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ (TELSOM-ATRC Joint working Group 2017 and Related Meeting with Dialogue Partner) ຕາມຮອບວຽນຂອງອາຊຽນຂຶ້ນ ແຕ່ວັນທີ 11-13 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸ ໂສອາຊຽນ, ຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ອົງການສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU) ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມມີວາລະທີ່ສຳຄັນຄື: (1) ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກຳໃນ ສົກປີ 2017; (2) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກຳສຳລັບສົກປີ 2018, ໃນນັ້ນຈະມີວາລະສຳຄັນໃນການ ມາຜ່ານບັນດາໂຄງການທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະເໜີເພື່ອເຮັດຮ່ວມກັນ ອີງຕາມແຜນແມ່ບົດອາຊຽນ ໄອຊີທີ ຊຶ່ງລວມມີໂຄງການຂອງກະຊວງ ປທສ; (3) ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໃນສົກປີ 2017 ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີແຜນການຮ່ວມມື ສຳລັບສົກປີ 2018. ຈຸດປະສົງຂອງການລວມຕົວກັນຂອງ 10 ປະເທດໃນອາຊຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືກັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາເສດຖະກິດໂລກ, ຍຸດທະສາດລວມ ໃນແຜນແມ່ບົດຂອງການເຊື່ອມຈອດ ASEAN 2025 ລວມມີ 5 ຂົງເຂດຄື: ການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ, ນະວັດຕະກຳດີຈີຕອນ, ການຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ກັນທີ່ສະດວກສະບາຍຊຶ່ງວຽກງານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ໄອຊີທີ (ICT) ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ແລະ ນອນຢູ່ໃນທຸກຂະແໜງ ການ. ດັ່ງນັ້ນ ວຽກງານ ICT ຈຶ່ງຖືກວາງໃນແຜນແມ່ບົດການເຊື່ອມໂຍງພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງຂອງອາຊຽນ (ASEAN) ເພື່ອການເຊື່ອມຈອດ ASEAN 2025 ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: "ASEAN Connectivity" ເປັນພື້ນຖານໃນການຊຸກຍູ້, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ, ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມໂຍງປະຊາຄົມອາຊຽນ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ກໍແມ່ນກະຊວງ ປທສ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້ານຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ AIM 2020 ແລະ ລວມທັງເປັນຜູ້ປະສານງານໃນອາຊຽນສຳລັບຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງການດຳເນີນບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນວຽກ AIM 2020 ບໍ່ແມ່ນຈະມີແຕ່ພາກລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຊັ່ນ: ງານປະກວດຜະລິດຕະພັນດ້ານ ICT ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ຂອງອາຊຽນທີ່ຈັດເປັນປະຈຳທຸກປີ, ການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາວຽກງານເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ວາລະສານໄອຊີທີ. ສະນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນການຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງເປັນການປະຕິບັດພັນທະທີ່ມີຕໍ່ກັບອາຊຽນ ເພາະເປັນເວທີໜຶ່ງທີ່ ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນນຳກັນໃນວຽກງານໄອຊີທີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ ພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍໄລຍະຜ່ານມາອາຊຽນ ກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານໄອຊີທີ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ. ພ້ອມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນໃນການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄອຊີທີ AIM 2020 ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນກໍຄືການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຊື່ອມຈອດ ASEAN 2025 (ASEAN Connectivity) ໃນປີ 2025. (ຂ່າວ: ພາວັນນາ ດວງບຸບຜາ)

Cr: http://www.pasaxon.org.la