ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຮຽນຮູ້ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຊຸດສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ​ເຂົ້າ​ໃນການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ດ້ານຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ສຳລັບຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ໄອຍະການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2015 ທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ຂັນສາລີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. ສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສຳລັບຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ໄອຍະການ ຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ: ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຂອງຊາດ ມີການພັດທະນາ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ​ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ​ຍັງ​ເຫັນ​ວ່າ ການລະເມີດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ກໍນັບມື້​ປະກົດຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະ ໃນຍຸກ ເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ມີພົມແດນ, ຍຸກເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ທັນສະໄໝ ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ ການລະເມີດທາງດ້ານຊັບສິນ ທາງປັນຍາງ່າຍຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ. ສະນັ້ນ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ ປົກປ້ອງເຈົ້າຂອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຜູ້ປະດິດສ້າງ, ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອຮັບປະກັນ​ຄວາມເປັນທຳໃນສັງຄົມ.

ສະ​ນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ​ໝົ​ດໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ບົດຮຽນພື້ນຖານກ່ຽວ ກັບ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນ ຂອງສານ, ການບັງ ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ