ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກກວ້ຍ.

ຈາກແຫລ່ງຂ່າວ ຂປລ. ເນື່ອງຈາກສະພາບ ການລົງທຶນປູກກ້ວຍ ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີບັນຫາບາງຢ່າງ ໂດຍສະເພາະ ການນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີ ລວມທັງຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈາກພາກລັດ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ທາງເຈົ້າແຂວງຈຶ່ງໄດ້ມີຄຳສັ່ງຢຸດເຊົາ ທຸລະກິດການປູກກ້ວຍ ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ປູກກ້ວຍຕື່ມອີກ ໃນທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ພຽງໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນ ໂຄງການທີ່ປູກແລ້ວ ໃນເນື້ອທີ່ 10 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນ ການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ທ່ານ ດຣ. ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ ຈາກໂຄງການປູກກ້ວຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ເຮັດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າປຸຍເຄມີ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເຄມີ ທີ່ທົ່ວໂລກບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ແຕ່ນັກລົງທຶນ ຍັງມີການລັກລອບນຳເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່. ສະນັ້ນ ທາງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ລົງຕິດຕາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການກວດກາ ການນຳເຂົ້າສານເຄມີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຢຸດຕິ ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການບົວລະບັດຮັກສາ ຕົ້ນກ້ວຍທີ່ປູກແລ້ວ ຈົນກວ່າໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ໃນໄລຍະເວລາສຳປະທານ.

ທ່ານເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນປູກກ້ວຍຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ລາຍຮັບຈາກການ ໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ເປັນລາຍຮັບທີ່ບໍ່ຍາວນານ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຈາກສານເຄມີອັນຕະລາຍ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ດິນມີສະພາບເຊື່ອມໂຊມອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ CRI-FM93