ເຈົ້າຄື...ຄວາມຫວັງ NU Merci Chao kheu khum vhang ເພງປະກອບຮູບເງົາ ຄວາມຮັກ ຫຼຸຍ-ໃບຕອງ

==================

Cr: TK soundlao Soundlao