ເຄື່ອງຕັດສະຕິກເກີ້ ຫຍີ່ຫໍ້ CUT-O.K ສາມາດໄດຄັດໃນຕົວ

 

ເຄື່ອງຕັດສະຕິກເກີ້ ຫຍີ່ຫໍ້ CUT-O.K ສາມາດໄດຄັດໃນຕົວ
ຂະໜາດ: A3
ຕັດຍາວ: 2ແມັດ
Model: DC330
ລາຄາ 1X,XXX bath
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
ໂທ 020 91334168
ຫຼື Whats App ແລະ Line: ohmlao
ຮັບປະກັນ 1ປີ ສ້ອມແປງ ແລະ ອາໄຫຼ່ຝຣີ

ທີ່ມາ http://www.sabaideeonlineshopping.com/search