ເຄັດ​ລັບ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ຜັກ​ແບບ​ບໍ່​ເໝັນ​ຂຽວ​

ປະຈຸບັນ​ເທນ​ຮັກສາ​ສຸຂະພາບ​ມາ​ແຮງ​ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ການ​ກິນ​ອາຫານ​ຄີນ​ ການ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ​ ນ້ຳ​ຜັກ​ຫມາກໄມ້​ຄັ້ນ​ສົດ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຫລາຍ​ ແຕ່​ຫາກ​ຊື້​ມາ​ຮັບປະ ທານ​ບາງເທື່ອ​ກໍ​ຍ້ານ​ສານ​ປົນ​ເປື້ອນ​ແລະ​ອີກ​ຢ່າງ​ການ​ຄັ້ນ​ຫລື​ປັ່ນ​ໄວ້​ດົນ​ໆ​ ກໍ​ເຮັດໃຫ້​ຄຸນຄ່າ​ທາງ​ອາ ຫານ​ລຸດລົງ​ອີກ​ດ້ວຍ​ ຄັ້ນ​ເມື່ອ​ນຳ​ມາ​ປັ່ນ​ຫລື​ຄັ້ນ​ເອງ​ຜັກ​ບາງ​ຊະນິດ​ກໍ​ມີກິ່ນ​ເໝັນ​ຂຽວ​ເບິ່ງ​ບໍ່​ໜ້າ​ກິນ​ ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ເລີຍ​ມີ​ເຄັດ​ລັບ​ການເຮັດ​ນ້ຳ​ຜັກ​ບໍ່​ໃຫ້​ເໝັນ​ຂຽວ​ມາ​ຝາກ.​

ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ງ່າຍໆ​ ກໍ​ພຽງແຕ່​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ນຳ​ຜັກ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເຮັດ​ນ້ຳ​ຜັກ​ ແຊ່​ໄວ້​ໃນ​ນ້ຳ​ຊະ​ກ່ອນ​ແລະ​ເມື່ອ​ເຖິງ​ເວ ລາ​ປັ່ນ​ກໍ​ໃຫ້​ປັ່ນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ ທາງ​ທີ່​ດີ​ຄວນ​ປັ່ນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແຂງ​​ ຮັບຮອງ​ວ່າ​ບໍ່​ເໝັນ​ຂຽວ​ແນ່ນອນ​ເພາະ​ ຄວາມ​ເຢັນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດຄວາມ​ເໝັນ​ຂຽວ​ໄດ້​ ຍິ່ງ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ແຂງ​ເຢັນ​ໆ​ ຮັບຮອງ​ບໍ່​ເໝັນ​ຂຽວ​ແນ່ນອນ​ ຄາວ​ນີ້​ກໍ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ຜັກ​ກິນໄດ້​ແບບ​ປອດໄ​ພແລະ​ບໍ່​ເໝັນ​ຂຽວ​ແລ້ວ.​

======================================================================================================