ເຄັດລັບ ໃນການສ້າງທຸລະກິດ

     ການສ້າງຄວາມສຳພັນໃນການສ້າງທຸລະກິດນັ້ນ ຄືຈະເປັນເລື້ອງສຳຄັນອັນດັບ ຕົ້ນໆ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເລີຍກະວ່າ ໄດ້ ຊື່ງການຫາເຄືອຄ່າຍທີ່ວ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າຈະຕ້ອງເກີດກັບລູກຄ້າ ຂອງເຮົາເທົ່ນັ້ນ ແຕ່ຍັງໝາຍເຖີງບັນດາເວນເດີ ຫຼື ທຸລະກິດ ທີ່ເຂົ້າມາຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບເຮົານັ້ນ ເຮົາກໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສຳພັນທຸລະກິດ ກັບພວກເຂົາໄດ້ເພາະທຸລະກິດ ທີ່ເຮົາໄດ້ຜູກມິດໄວ້ແລ້ວ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບເຮົາໄດ້ ໃນບາງໂອກາດຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຫຼາຍໆ ແຫຼ່ງ ທີ່ເຮົາອາດບໍ່ໄດ້ຮູ້ມາກ່ອນ ໄປຈົນເຖີງໃນການຮ່ວມມືຄືຢ່າງນີ້ແລ້ວ ຄຳຖາມຕໍ່ໄປຄືແລ້ວເຮົາຈະສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ວ່າໄດ້ ແນວໃດ.

1. ຢ່າພາດໂອກທີ່ຈະຂະຫຍາຍວົງເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດ

     ການອອກໄປພົບປະຜູ້ຄົນ ຈາກວົງການອື່ນໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍອາດຊ່ວຍສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນສ້າງສີ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອຕໍ່ ຍອດ ພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ກັບເຮົາຫຼາຍຂື້ນກໍ່ໄດ້ ແນ່ນອນວ່າເຮົາເຮັດສີ່ງໜື່ງຂື້ນມານັ້ນ ເຮົາກໍ່ຄົງຢາກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບສີ່ງ ທີ່ເຮົາເຮັດຢ່າງດຽວເພື່ອເຮັກໃຫ້ວຽກອອກມາຢ່າງສົມບູນແຕ່ບາງຄັ້ງນັ້ນ ກໍເປັນການຈຳກັດຕົວເອງໃຫ້ສົນໃຈກັບ ສີ່ງທີ່ກຳ ລັງເຮັດຢູ່ເຮັດໃຫ້ແທນທີ່ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ເຮັດສີ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນກັບຈົມປັກຢູ່ໃນສີ່ງດຽວທີ່ເຮົາ ສົນໃຈຊື່ງ ປຽບທຽບພືດຕິກຳນີ້ກັບການຫາເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດແລ້ວ ກໍ່ຄືວ່ານັກທຸລະກິດແລ້ວກໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັນຫຼາຍ ເພາະ ເຮົາມັກຈະສົນໃຈໃນສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮົາພຽງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດຂອງເຮົານັ້ນ ຈະມີແຕ່ຄົນກຸ່ມ ເດີມໆ ແລະ ຮູບແບບເດີມໆເທົ່ານັ້ນ.

     ການພະຍາຍາມຈີກກອບເດີມໆອອກໄປນັ້້ນ ແລະ ລອງຮູ້ຈັກກັບຄົນໃນວົງການອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແດ່ ແລະ ຮູບແບບທຸລະກິດສາມາດເອື້ອເຜື້ອປະໂຫຍດຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍຊຳໃດ. ໃນບາງ ຄັ້ງ ຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສ້າງບັນດານໃຈໃນການສ້າງສີ່ງໄໝ່ໆ ເພື່ອຕໍ່ຍອດພັດທະນາເສດຖະກິດທາງ ດ້ານອື່ນໆ ຄື ສຳນັກງານທະນາຍຄວາມກໍ່ສາມາດໃຫ້ເຮົາຮູ້ກົດໝາຍບາງຢ່າງ ທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຈະພົບ ຮູບແບບທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍ ປະເພດທີ່ເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍໄດ້ອີກ.

     ເຊີ່ງໃນທຸລະກິດນັ້ນເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜຫຼາຍ ແຕ່ຈື່ເອົາໄວ້ວ່າໂອກາດໃນການເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກມີຢູ່ທຸກເມື່ອ ຄວາມ ພະຍາຍາມເຂົ້າຫາຄົນຫຼາຍໆ ປະເພດຈະນຳພາເຮົາໄປຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສີ່ງນີ້ທີ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໄໝ່ໆໃນການເຮັດທຸລະກິດ.

2. ລືມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຳພັນ

     ຢ່າໂອກາດໃນຄວາມສ້າງຄວາມສຳພັນໃນທາງທຸລະກິດນັ້ນອາດເກີດຂື້ນໄດ້ສະເໝີເຖີງວ່າໃນທຸກໆຄວາມສຳພັນນັ້ນ ພຽງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຄາດຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກຄວາມສຳພັນນັ້ນ ກໍ່ຄົງບໍ່ແມ່ນຄວາມສຳພັນທີ່ຍືຍຍາວ.

     ເຊີ່ງຫຼາຍຄົນອາດເບີ່ງວ່າຫົວໃຈສຳຄັນຂອງຄວາມສຳພັນນັ້ນຄື ການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຄວາມສຳສຳພັນໄດ້ຄຸ້ມ ຄ່າ ກັບການທີ່ເຮົາເປັນຝ່າຍໃຫ້ໄປເພາະນັ້ນ ໝາຍເຖີງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍໃດເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ ແຕ່ ເຖີງຢ່າງນັ້ນ ກໍ່ຄົງບໍ່ແມ່ນຄວາມສຳທາງທຸລະກິດພຽງເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ.

     ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼາຍກົ່ວຜູ້ຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມສຳພັນບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດເປັນອັນດັບແລກນັ້ນ ຖືເປັນສີ່ງຈຳເປັນຫຼາຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເພາະເຮົາບໍ່ມີທາງ ຮູ້ເລີຍໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນຫຼາຍໜ້ອຍຊຳໃດໃນອານາຄົດ ທຸລະກິດນ້ອຍໆທີ່ເຮົາອາດຈະເບີ່ງ ຂ້າມໄປນັ້ນ ອາດເປັນຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໃນຍາມຄັບຂັນ ຫຼື ອາດຜັນຕົວມາເປັນຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ໄດ້ໃນອານາຄົດ.

3.​ ​ສ້າງທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

       ຢ່າງທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ ໃນຫົວຂໍ້ແລກກຽ່ວກັບການສ້າງເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດນັ້ນ ຄວນມີຄະຫຍາຍວົງກ້ວາງ ແລະ ສ້າງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນເຄືອຄ່າຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ເພາະການສ້າງຄວາມສຳພັນ ກັບຄົນຫຼາຍໆ ປະເພດຈະຊ່ວຍເຮົາມີມຸມມອງກ້ວາງ ຂື້ນ ຈາກສີ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ການຮຽນຮູ້ໃນສີ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ ຂອງເຮົາຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ ແລະ ບາງຄັ້ງເຮົາຍັງສາມາດນຳສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ມາແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນ ໃນທຸລະກິດຂອງເຮົາ ອີກດ້ວຍ.

     ສີ່ງທີ່ສຳຄັນໃນເມື່ອເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ສີ່ງໄໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວນັ້ນຄວນຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄວ ແລະ ຮຽນຮູ້ສີ່ງໄໝ່ໆເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຄວາມຮູ້ເກີດຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ເຮັດທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ນັ້ນຄືເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຊັ້ນດີທີ່ບໍ່ອາດຫາໄດ້ ຈາກໃສໄດ້ອີກແລ້ວ  ລວມໄປເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກວົງໃນຂອງແຕ່ລະຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ຈະຊ່ວຍປະກອນການຕັດສີນ ໃຈໃນການລົງມືພັດທະນາສີນຄ້າໄດ້ອີກ.

4.​ ຄວາມສຳພັນທີ່ມີເສັ້ນແບ່ງ

     ລະດັບຄວາມສຳພັນເປັນອີກປັດໃຈໜື່ງໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມໃນບາງຄັ້ງຄວາມສຳພັນທຸ ລະກິດ ກໍ່ນຳພາຄວາມຍຸ້ງຍາກມາໃຫ້ສະເໝີ ເຊັ່ນ: ໃນການຮ່ວມມືກັນ ອາດມີການຜິດໃຈກັນເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກັນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ລົງຕົວຫຼືດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນໆ.

      ທີ່ເຮັດໃຫ້ກຳນົດຂອບເຂດຄວາມສຳພັນໃຫ້ຫຼາຍເກີນໄປເປັນອີກທາງໜື່ງທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຊີ່ງເຮົາ ເຮັດ ໄດ້ແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຄວາມສຳພັນນັ້ນເຮົາຄວນມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ຊັດເຈນວ່າເລື່ອງໃດທີ່ເຮົາຮ່ວມມືກັນໄດ້ ແລະ  ເລື່ອງໃດ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ຄວນກ່າວກ່າຍຊື່ງກັນ ແລະ ກັນເຊີ່ງໃນລະດັບຄວາມສຳພັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ສຳຫຼັບທັງ ສອງຝ່າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມສຳພັນ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ໃນອານາຄົດ.

       ໝົດອາຍຸທີ່ເຮົາຈະເຮັດທຸລະກິດ ແບບຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດແລ້ວການມີເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດຍີ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ ເຮົາໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີໂອກາດໃນການພັດທະນາໄປໄດ້ໄກຂື້ນໂດຍເປັນຫຼັກການທັງ 4 ຂໍ້ນີ້ ເປັນພຽງການສ້າງຄວາມສໍາພັນ ທາງທຸລະກິດທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆເຊີ່ງຫົວໃຈສຳຄັນນັ້ນກໍ່ຄືຢ່າສ້າງຄວາມສຳພັນເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ການ ເສຍສະຫຼະຖືເປັນຫົນທາງໃນການສ້າງເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດຊັ້ນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ທັງນີ້ຕ້ອງຢ່າລືມທີ່ຈະກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສຳພັນຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍກັບທຸລະກິດ ໃນອານາ ຄົດອີກ.