ເຄັດລັບເບິ່ງແຍງເສັ້ນຜົມຊ່ວງໜ້າຝົນ

1.ສະຜົມໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເມື່ອຖືກນໍ້າຝົນຄວນສະຜົມໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະໃນນໍ້າຝົນມີສິ່ງເຈືອປົນ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກຈາກມົນລະພິດຕ່າງໆ ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວ ຫາກປະໄວ້ດົນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊື້ນສະສົມ ຈົນເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ ແລະເປັນສາເຫດຂອງການເກີດຮັງແຄ ແລະ ຜົມຫຼົ່ນໄດ້ ຖ້າຍັງບໍ່ສະດວກທີ່ຈະສະຜົມ ກໍ່ຄວນໃຊ້ຜ້າຊັບບໍໍລິເວນເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວເບົາໆ ແລະ ບໍ່ຄວນມັດຜົມພ້ອມໃນຂະນະທີ່ຜົມຍັງປຽກຢູ່ ເພາະຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົມພັນກັນ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກຈະໄປສະສົມຢູ່ໜັງຫົວໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

2.ເລືອກໃຊ້ແຊມພູສູດອ່ອນ ການສະຜົມຕະຫຼອດໃນຊ່ວງໜ້າຝົນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມແຫ້ງກະດ້າງໄດ້ງ່າຍ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຄວນເລືອກໃຊ້ແຊມພູສູດທໍາມະຊາດ ຫຼື ແຊມພູສູດອ່ອນໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫວັ່ນຕໍ່ການສະຜົມຕະຫຼອດ ວ່າຈະມາທໍາຮ້າຍເສັ້ນຜົມອີກຕໍ່ໄປ

3.ເປົ່າຫຼືເຊັດຜົມໃຫ້ແຫ້ງສະເໝີ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຜົມປຽກຊື້ນທັງຄືນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອລາເທິງໜັງຫົວໄດ້ ແລະ ມີກິ່ນອັບ ຄວນເຊັດ ແລະ ເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງທຸກຄັ້ງ  ແຕ່ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ເປົ່າຜົມດ້ວຍລົມຮ້ອນຫຼາຍທຸກຄັ້ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຫ້ງເສຍກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຈັດແຕ່ງຊົງຜົມ

4.ບໍາລຸງຜົມເປັນປະຈໍາ ເມື່ອເຈີກັບຄວາມອັບຊື້ນ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກມາພ້ອມກັບສະພາບອາກາດໃນຊ່ວງໜ້າຝົນ ເປັນຕົວການສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມແຫ້ງເສບແລະອ່ອນແອໄດ້ງ່າຍ ຈຶ່ງຄວນບໍາລຸງຜົມໂດຍການໝັກຜົມດ້ວຍວັດຖຸດິບຈາກທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ ນໍ້າມັນໝາກພ້າວ ນໍ້າມັນງາ ກ້ວຍຫອມ ຫລືນໍ້າເຜິ້ງ ຊຶ່ງມີສັບພະຄຸນໃນການເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບເສັ້ນຜົມ ແລະ ຊ່ວຍດີທັອກເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວໃຫ້ສະອາດຂື້ນ ຫາກບໍ່ມີເວລາອາດຈະເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເທດທຣີດເມັນ ຫຼື ມາດສໍາລັບເສັ້ນຜົມ ໝັກຜົມຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຊ່ວຍຟື້ນຟູສະພາບເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງແຮງ

5.ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈັດແຕ່ງຊົງຜົມທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າມັນ ຊ່ວງໜ້າຝົນຄວນຫຼີກລຽງຜະລິດຕະພັນຈັດແຕ່ງຊົງຜົມ ໄດ້ແກ່,ແວັກ,ເຈລ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າມັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຊື້ນອາດເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຕົກຄ້າງ ແລະ ສະສົມຢູ່ໃນເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວຫຼາຍເກີນໄປ ຊຶຶ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຮັງແຄ ແລະ ເຊື້ອລາ ອາການຄັນຫຼືລະຄາຍເຄືອງໄດ້

6.ເລືອກຊົງຜົມທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າຝົນ ບັນຫາທີ່ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຈົງຜົມຍາວ ຫຼື ພຽງບ່າມັກຈະເຈີບັນຫາຄື ເສັ້ນຜົມລີບແບນ ພັນກັນບໍ່ເປັນຊົງເມື່ອເຈີກັບຝົນ ແລະ ການຈັດການຊົງຜົມອີກຄັ້ງເປັນເລື່ອງລໍາບາກ ຊົງຜົມທີ່ແນະນໍາສໍາລັບໜ້າຝົນຄື ຊົງມັດລວມ ເຊັ່ນ: ຊົງຜົມຫາງມ້າ, ຊົງຜົມຖັກເປຍ ຫຼືມັດເປັນດັງໂງະ, ເພາະເມື່ອຖືກກັບຝົນຊົງຜົມແບບນີ້ຈະຍັງເກັບຜົມໃຫ້ຢູ່ຊົງເກົ່າ, ຫຼຸດບັນຫາຜົມຟູ ແລະ ຜົມລີບແບນ ແຕ່ຫາກຜົມປຽກຝົນ, ກໍ່ບໍ່ຄວນມັດຜົມໄວ້ດົນໂດຍບໍ່ແຫ້ງ, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອັບຊື້ນ, ສະສົມສິ່ງສົກກະປົກໄວ້ໃນເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວເຊັ່ນກັນ.