ເຄັດລັບຮັກສາຄວາມຮັກໃຫ້ຍືນຍາວ

ການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນສານສໍາພັນຮັກກັບໃຜຄົນໃດຄົນໝື່ງ ແນ່ນອນວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຢາກໃຫ້ຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ຍືນຍາວ ແລະ ໝັ້ນຄົງຕະຫຼອດໄປ ແຕ່ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກລາບລື່ນໄດ້ນັ້ນກໍ່ຕ້ອງມີການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີດ້ວຍ

ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຮູ້ຈັກຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ນັ້ນກໍ່ເພາະຊາຍຍິງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທັງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຄັ້ງນີ້ພວກເຮົາຂໍເປັນຕົວແທນຝ່ານຊາຍເພື່ອມາບອກເຄັດລັບໃນການຮັກສາຄວາມຮັກໃຫ້ຍືນຍາວ ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນອີກດ້ວຍ

1.ຮັກໃນຕົວຕົນຂອງອີກຝ່າຍ

ຖ້າທ່ານຮັກແຟນຂອງທ່ານດ້ວຍໃຈຈິງ ຈົ່ງຍອມຮັບໃນຕົວຕົນຂອງເຂົາໃຫ້ໄດ້ ແລະ ບໍ່ຄວນປ່ຽນແປງເຂົາໄປທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນິໄສ ຮູບຮ່າງ ຫຼື ໜ້າຕາ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃນຕົວເຂົາໃຫ້ໄດ້ແລະ ຈະບໍ່ຮັກເຂົາພຽງແຕ່ຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ລວມເຖິງຍອມຮັບທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງແຟນທ່ານໃຫ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ

2.ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການໃຫ້ກຽດ

ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ກຽດ ວິທີດີທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ຊາຍຄວນປະຕິບັດຕໍ່ຄົນຮັກ ເລີ່ມຈາກການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການສັງເກດເບິ່ງພຶດຕິກໍາ ວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສຸກ ມີສິ່ງໃດທີ່ເຂົາມັກ ຫລື ບໍ່ມັກແດ່ ການປະຕິບັດແບບນີ້ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຜູ້ຊາຍຄວນຈະມີກັບແມ່ຍິງຄົນຮັກຢູ່ສະເໝີ ຖ້າທ່ານໄປເຮັດເລື່ອຝໃດກໍ່ຕາມທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ແຟນທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ຈົ່ງຟ້າວຊອກຫາທາງແກ້ໄຂຢ່າງໄວວາ ໂດຍການຂໍໃຫ້ອະໄພ ແລະ ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານສໍາລັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ

3.ຄວາມໂຣແມນຕິກສໍາຄັນທີ່ສຸດ

ຜູ້ຊາຍຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າ ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະມັກ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າເຊີໄພ້ ຫຼື ສະແດງຄວາມຮັກອື່ນໆອອກມາໃຫ້ເຫັນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດທຸກໆມື້ ພຽງແຕ່ເຮັດໃນໂອກາດພິເສດ ຫຼື ມື້ທີ່ສໍາຄັນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ຮອຍຍີ້ມຈາກແຟນແບບບໍ່ຕ້ອງຂໍແລ້ວ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຂອງຂວັນ ຫຼື ກາດໃນວັນເກີດ ຫຼືບໍ່ກໍ່ໃຫ້ດອກໄມ້ງາມໆຈັກຊໍ່ໜຶ່ງໃນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຫຼື ວັນຄົບຮອບທີ່ເປັນແຟນກັນ ຮູ້ໄວ້ເລີຍວ່າຄວາມຮັກທີ່ຜູ້ຊາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ແມ່ຍິງຫຼາຍ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເປັນຄົນພິເສດແລະເປັນຄວາມສໍາຄັນນັ້ນເອງ

4.ຢູ່ຄຽງຂ້າງສະເໝີເມື່ອເກີດບັນຫາ.

ການຢູ່ຄຽງຂ້າງເພື່ອຄອຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈຢູ່ສະເຫມີເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງການ ເພາະຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍຢາກໃຫ້ຝ່າຍຊາຍສະແດງເຖິງ ຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໃຍ ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຄອຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເຂົາຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການເດືອດຮ້ອນ ຫຼື ມີເລື່ອງຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການກໍາລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນຂະນະນັ້ນ

ຖ້າເປັນໄດ້ຕາມ 4 ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະຮັກສາຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ໄວ້ໄດ້ຍາວນານແນ່ນອນ