ເຄັດລັບສ້າງ ”ທີມ“ ໃຫ້ແຂງແຮງ

ນັກຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ຜູ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງ The All-or-Nothing Marriage ດອນເອລີເຈຟິງເກີນ ກ່າວວ່າກະແຈສໍາຄັນສູ່ການສ້າງທີມຄື ການສ້າງເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກດ້ວຍກັນແລະ ສະໜັບສະໜຸນຄົນໃນທີມດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າຄໍາວ່າ "Congratulations!" ໂດຍເຂົາໄດ້ແນະນຳເຄັດລັບ 2 ປະການດັ່ງນີ້:

 

  1. ຈົດຈໍາ ແລະ ໃສ່ໃຈ​ເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ຄົນທີ່ເປັນທີ່ຈົດຈໍາຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ເຫດການນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກ ການຈົດຈໍາເລື່ອງ ຫຼື ຜົນງານຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ຈະສ້າງຄວາມສຸກ ແລະວັດທະນະທໍາອົງກອນທີ່ດີງາມຖ້າທ່ານເປັນຫົວໜ້າສາມາດສະແດງອອກໄດ້ຜ່ານການກ່າວຊື່ນຊົມຜົນງານທີ່ພະນັກງານເຮັດ ມັກທີ່ເຄີຍເຮັດມາລວມເຖິງໃສ່ໃຈກັບເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆເຊັ່ນ ວັນເກີດ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າທຸກຄົນນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນທີ່ຈົດຈໍາຂອງອົງກອນ.

  1. ສ້າງຊ່ວງເວລາພິເສດໃນຫ້ອງການ

ນອກຈາກຄໍາເວົ້າການສ້າງປາຕີ້ນ້ອຍໆ ເພື່ອສະຫຼອງຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນພາກພູມໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນຄວາມສຸກຄວາມຊົງຈໍາທັງຍັງສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່​ແໜ້ນແຟ້ນໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນລວມໄປເຖິງການຊວນໄປກິນ​ເຂົ້າ​ສວາຍຮ່ວມກັນສ້າງຊ່ວງເວລາ Happy Hour ຫຼື ຈາກປະຊຸມຄຽດ ຫຼື ທິບໃຫຍ່ໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ ກໍຈະເປັນການເສີມສ້າງກໍາລັງໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າທຸກຄົນເປັນຄອບຄົວດຽວກັນໃນບ້ານຫຼັງໃຫຍ່ທີ່ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ພັກດີ.