ເຄັດລັບກີນໄຂມັນເປັນ ສຸຂະພາບເປ໊ະ

ເມື່ອເວົ້າເຖີງໄຂມັນຫຼາຍກໍ່ບໍ່ປາຖະໜາ ແຕ່ຖ້າຮູ້ຈັກເລືອກປະເພດແລະປະລິມານໄດ້ຖືກຕ້ອງກໍ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໄດ້ດັ່ງ ໃຈຕ້ອງການ

1. ປະລິມານທີ່ແນະນຳ ໃຫ້ກີນໄຂມັນບໍ່ເກີນຮ້ອຍລະ 10-15 ຂອງປະລິມານແຄລໍຮີທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຕໍ່ມື້ ໂດຍທົ່ວ ໄປຮ່າງກາຍຕ້ອງການພະລັງງານຈາກອາຫານຂອງເຮົາຂຶ້ນຢູ່ກັບເພດ ອາຍຸ ກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດໂດຍສະເລ່ຍຜູ້ຍີງ 1,500 ແຄລໍຮີ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 2,000 ແຄລໍຮີ ດັ່ງນັ້ນໄຂມັນຕໍ່ມື້ບໍ່ເກີນ 1½ ບ່ວງກາເຟສຳລັບຜູ້ຍີງ ແລະ ບໍ່ເກີນ 2 ບ່ວງກາເຟ ສຳລັບຜູ້ຊາຍ.

2. ປະເພດໄຂມັນທີ່ແນະນຳ ຄວນເລືອກໃຊ້ນ້ຳມັນໝາກກອກ,ຄາໂລນາ,ຖົ່ວລິສົງ,ເມັດຕາເວັນ ຊື່ງມີປະໂຫຍດໃນການ ຊ່ວຍລົດການດື້ຕໍ່ອິນຊູລິນລົດລະດັບໄຕກິເຊີໄຮແລະ ຄໍເລສເຕີຮໍ.

3. ປຸງເປັນກໍ່ແຊບໄດ້ສຸຂະພາບ ແທ້ຈີງແລ້ວໃນວັດຖຸດິບຄືເນື້ອປາ ກຸ້ງ ກໍ່ມີໄຂມັນຕາມທຳມະຊາດຕິດຢູ່ແລ້ວປ່ຽນວິທີ ປຸງອາຫານຈາກການທອດມາເປັນການປີ້ງຫຼືການອົບໃນເຕົາ ຫາກໃຊ້ວັດຖຸດິບບໍ່ມີໄຂມັນຄື ເຕົ້າຮູ້,ມັນຝຮັງ,ຜັກຕ່າງໆ ໃຫ້ທານ້ຳມັນບາງໆກ່ອນນຳໄປປີ້ງຫຼືອົບ ເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ອາຫານທີ່ແຊບຄືກັນ.

....................................................................................................................................................................