ເຄັດລັບກຳຈັດສິວສ້ຽນແບບງ່າຍໆ ແຖມດັງບໍ່ແດງ ໜ້ານຽນເປັນທຳມະຊາດ

ເຄັດລັບກຳຈັດສິວສ້ຽນແບບງ່າຍໆ ແຖມດັງບໍ່ແດງ ໜ້ານຽນເປັນທຳມະຊາດ

ແນະນຳວິທີກຳຈັດສິວສ້ຽນຢູແຖວດັງແບບງ່າຍໆ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຕ້ອງມີປັນຫາກ່ຽວກັບສິວສ້ຽນຕາມດັງຈຸດຕ່າງໆ ເທິ່ງໃບໜ້າ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຖວດັງມີວິທີກຳຈັດສິວສ້ຽນແຖວດັງແບບງ່າຍໆທີ່ສຸດມາບອກສະມາຊິກ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມ

ຜ້າຂົນໜູຊຸບນ້ຳອຸ່ນບິດໝາດ

ເກືອເມັດລະອຽດ

ນ້ຳໝາກນາວ 1 ຊີກ

ນ້ຳເຜີ້ງ 1 ບ່ວງຊາ

ວິທີເຮັດ

-    ເລີ່ມຈາກເອົາຜ້າຂົນໜູອຸ່ນໂປະດັງຈັກ 10 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ສິວສ້ຽນທີ່ເປັນໄຂມັນທີຢູ່ ໃນຮູຂຸມຂົນໂຜ່ອອກມາພົບອາກາດມັນຈະເປັນກ້ອນແຂງໆ ເພາະສະນັ້ນເຮົາເລີຍຕ້ອງມາ ລະລາຍໄຂມັນອຸດຕັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈາກຜ້າ

-    ພໍໄຂມັນເລີ່ມແຫຼວ ໄຫຼອອກມາເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຮູຂຸມຂົນເປີດກ່ອນ

-    ແລ້ວເອົາເກືອ ນ້ຳມັນໝາກນາວ ນ້ຳເຜີ້ງ ທີ່ປະສົມກັນແລ້ວ ມາໂປະແລ້ວນວດ ແບບເບົາມື ຈັກ 10 ນາທີ

-    ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຜ້າຂົນໜູອຸ່ນອັນເກົ່າເຊັດອອກເບົາໆ

-  ແລ້ວລ້າງໜ້າດ້ວຍນ້ຳປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ຮູຂຸມຂົນຫົດຕົວລົງ