ເຄັດລັບການໃຊ້ພາສາກາຍ

ການເປັນທີ່ຊື່ນຊອບຂອງທຸກຄົນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກ

ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍໂດຍຄວາມເຊື່ອແລ້ວເຮົາມັກຈະຕັດສິນຄົນອື່ນຈາກລັກສະນະທ່າທີ ທີ່ສະແດງອອກມາຈາກພາຍນອກ ການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍພຽງຄັ້ງດຽວອາດປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຄົນໄດ້ພາຍໃນພິບຕາ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການບາງຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນມິດກັບທຸກຄົນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫຍັງທັງສິ້ນ ແລະ ນີ້ຄືເທັກນິກສໍາຄັນໃນການໃຊ້ພາສາກາຍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີ່ຊື່ນຊອບຂອງທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

1.ຍິ້ມແບບຊ້າໆ ຢ່າຍິ້ມກ້ວາງອອກມາທັນທີເມື່ອພົບໃຜບາງຄົນ ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດຍິ້ມໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນວົງມົນຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ດ້ວຍຮອຍຍີ້ມແບບດຽວກັນ ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການຢຸດພັກແລະເບິ່ງໃບຫນ້າຂອງຄົນໆນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຮອຍຍີ້ມກ້ວາງຢ່າງຈິງໃຈອອກມາຈາກພາຍໃນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຍິ້ມໃຫ້ເພາະວ່າທ່ານດີໃຈທີ່ໄດ້ພົບກັບເຂົາ ໍ່ແມ່ນຮອຍຍີ້ມທໍາມະດາ ທີ່ຍີ້ມໃຫ້ກັບຄົນແປກໜ້າທົ່ວໄປ

2.ບໍ່ສະບາຍຕາ ຢ່າເບິ່ງຄູ່ສົນທະນາຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາ ຄືກັນກັບຕາຂອງທ່ານຈະຕິດກັບພວກເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະສໍາເລັດການສົນທະນາແລ້ວກໍ່ບໍ່ຄວນເອົາສາຍຕາອອກຈາກພວກເຂົາທັນທີ ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາດ້ວຍສາຍຕາທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຢູ້ສະເໝີ

3.ໃນການພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມກັນນັ້ນ ຄວນຫັນຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງທ່ານໄປຫາພວກເຂົາສະແດງຄວາມອອກເຖິງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເບິ່ງເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄູ່ສົນທະນາ100% ເຕັມກໍ່ຄືກັບການບອກວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າເຈົ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ພິເສດ

4.ບໍ່ຄວນກະວັນກະວາຍ ຂະຫຍັບເຄື່ອນຍ້າຍຕົວຫຼາຍເກີນໄປ ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈຫຼືຢ້ານກົວ ພະຍາຍາມຢູ່ແບບສະຫງົບ ຮັກສາສາຍຕາຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນການສົນທະນາ ແລະ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມໜັ້ນໃຈ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມໜັກແໜ້ນ ທ່າທາງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທ່າທາງ ແລະ ລັກສະນະພາຍນອກແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປະທັບໃຈຕັ້ງຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພົບກັນ

5.ການວາງຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທຸກຄົນແມ່ນຫມູ່ເພື່ອນເກົ່າໃນການພົບປະກັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ,ລອງຈິນຕະນາການວ່າພວກເຂົາເປັນເພື່ອນເກົ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ, ແນວຄິດນີ້ຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມການກະທໍາທີ່ສະແດງອອກໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ຕັ້ງແຕ່ຮອຍຍີ້ມທີ່ເປັນມິດ ແລະ ຈິງໃຈ, ໄປຈົນເຖິງທ່າທາງການຢືນ, ນອກຈາກນີ້ ການສະແດງອອກຄືກັບວ່າເຮົາຊື່ນຊອບ ພວກເຂົາຈາກຫົວໃຈທີ່ແທ້ຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກມັກພວກເຂົາຂື້ນມາແທ້ ແລະມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສິ່ງດຽວກັນກັບຄືນມາຈາກຄົນອື່ນໆ.