ເຄັດບໍ່ລັບ ວິທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂົນຕາຍາວງາມ ສາວໆຕ້ອງເບິ່ງແຍງຂົນຕາ

ມາເບິ່ງວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂົນຕາງອນຍາວ ສໍາລັບສາວໆທີ່ເບື່ອຕໍ່ການຕໍ່ຂົນຕາຫຼືປັດມາດຄາລ່າທຸກມື້

ເຮັດຄວາມສະອາດເປືອກຕາ ປະທານບໍລິສັດດ້ານການເບິ່ງແຍງດວງຕາຊື່ດັງແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນສາຍຕາຂອງແພດຄື ສຸຂະອະນາໄມຂອງເປືອກຕາ ເນື່ອງຈາກເປືອກຕາຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງຂົນຕາ ດັ່ງນັ້ນຄວນເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງເປືອກຕາໄວ້ສະເໝີ

ລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງ ມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຍິງຕ້ອງລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງເທິງໃບໜ້າອອກໃຫ້ໝົດທຸກຄືນ ນັ້ນເປັນເພາະສ່ວນປະສົມຂອງເຄື່ອງສໍາອາງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວ ແລະ ດວງຕາລະຄາຍເຄືອງຫາກປ່ອຍໄວ້ເປັນເວລາດົນລວມເຖິງຝຸ່ນ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກທີ່ປະເຊີນມາທັ້ງວັນເກາະຕິດຢູ່ເທິງໃບໜ້າ ເຮັດໃຫ້ສິວເຊື່ອມສະພາບ ແລະ ເປັນສິວໄດ້

ດັ່ງນັ້ນກ່ອນເຂົ້ານອນທຸກວັນຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດຜິວດ້ວຍຄຣີນເຊີ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດເປືອກຕາລວມເຖິງອ້ອມຮອບດວງຕາທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຂົນຕາບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຫຼົ່ນງ່າຍ

ເຊົາຕໍ່ຂົນຕາ ດຣ ທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າຫາກການຕໍ່ຂົນຕາເຮັດດ້ວຍວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງກໍ່ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຂົນຕາ ແຕ່ຫາກເຮັດຜິດວິທີ ແລະ ບໍ່ສະອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຮຸນແຮງຕໍ່ຂົນຕາຕາມທໍາມະຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງຄວນຫຼີກເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ ຢ່າເຮັດຕິດຕໍ່ຂົນຕາເປັນເວລາດົນເພື່ອໃຫ້ຂົນຕາຕາມທໍາມະຊາດຟື້ນຟູຕົວເອງ

ພົບແພດຜິວໜັງ ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະຂອງຜົມ ແລະ ຂົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງຜົມກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີບັນຫາຕໍ່ຂົນຕາ ລວມເຖິງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນກໍ່ອາດເປັນສາເຫດດຽວກັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຂົນຕາຫຼົ່ນ ດັ່ງນັ້ນການພົບແພດຜິວໜັງຈະເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຈາກຕົ້ນເຫດ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄົນຈະມີວິທີການຮັກສາແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ