ເຄັດບໍ່ລັບໃນການຕໍ່ລາຄາຊື້ເຄື່ອງ

ເຄັດບໍ່ລັບໃນການຕໍ່ລາຄາຊື້ເຄື່ອງ

5 ເຄັດບໍ່ລັບໃນການຕໍ່ລາຄາຊື້ເຄື່ອງ

1. ເບິ່ງລາຄາ ໝາຍຄວາມວ່າ ເບິ່ງລາຄາຫຼາຍໆຮ້ານກ່ອນ ຈະໄດ້ຕໍ່ຖືກ ແຕ່ຢ່າເຮັດເປັນຮູ້ດີ ດ໋ຽວຈະຖືກແມ່ຄ້າດ່າໄດ້ ຮາຮາຮາ

2. ຍີ້ມແຍ້ມ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູກມິດກັບຄນຂາຍເຄື່ອງ (ຕົວຢ່າງ ມື້ນີ້ຈະແມ່ນງາມ ຮ້ານກະຕົກແຕ່ງງາມເນາະ ຫຼຸດໃຫ້ແນ່ເອົາເງີນມາຊຳ່ນິນະ ຮາຮາຮາ)

3 ຕື້ຄອງໂລກ ໝາຍຄວາມວ່າ ຢືນຢັນລາຄາເກົ່າໃຫ້ດົນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ 

4 ຂໍຂອງແຖມ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າບໍ່ຫຼຸດລາຄາກະຂໍຂອງແຖມຈັກຢ່າງແນ່ບໍ່ໄດ້ບໍ

5 ຢ່າງໜີ ຖ້າເຮັດໝົດທຸກວິທີແລ້ວ ລະຍັງບໍ່ສຳເລັດຢ່າງໜີອອກຈາກຮ້ານເລີຍ