ເຂົ້າປາດ

ສ່ວນປະກອບ

§  ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ 4 ຖ້ວຍ

§  ນ້ຳຕານປິບ 12 ຖ້ວຍ

§  ນ້ຳປູນໃສ 10 ຖ້ວຍ

§  ນ້ຳແຊ່ດອກຊ້ອນ 4 ຖ້ວຍ

§  ກາບໝາກພ້າວເຜົາໄຟບົດລະອຽດ 2/3 ຖ້ວຍ

§  ໝາກພ້າວຂູດເປັນສັ້ນຝອຍ

ວີທີເຮັດ ເຂົ້າປາດ

1. ນວດແປ້ງກັບນ້ຳປູນໃສ, ຄ່ອຍໆ ນວດໂດຍຕື່ມນໍ້າເທື່ອລະໜ້ອຍຈົນໝົດ

2. ຕົ້ມນ້ຳແຊ່ດອກຊ້ອນໃຫ້ຟົດ, ໃສ່ນ້ຳຕານ ແລະ ຝຸ່ນກາບໝາກພ້າວລົງຄົນເຂົ້າກັນແລ້ວກໍ່ຍົກລົງຕອງເອົາຂີ້ເຫຍື່ອອອກ

3. ເອົາຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ປະສົມກັນແລ້ວກວນດ້ວຍໄຟອ່ອນໆຈົນໜຽວແລ້ວປົງລົງຖອກໃສ່ກະໂຕກ ຫຼື ກະຖາດທາດ້ວຍນ້ຳມັນພືດໄວ້ແລ້ວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດກະຖາດ

4. ຂູດໝາກພ້າວໂຮຍໜ້າແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນຕາມຄວາມເໝາະສົມການເຮັດເຂົ້າປາດນີ້ຈະໃຊ້ໃບເຕີຍກໍ່ໄດ້ໂດຍຄັ້ນເອົານ້ຳໃບເຕີຍແທນຝຸ່ນກາບໝາກພ້າວເຜົາ.

 

Cr: http://www.kinzapzap.com/