ເຂື່ອນຍ້າຍຄົນ1,200ຄົນ!!ຕຳຫລວດຮ່ອງກົງເກັບກູ້ລະເບີດສະໄຫມສົງຄາມໂລກ

ຕຳຫລວດຮ່ອງກົງເຮັດການເກັບກູ້ລະເບີດເກົ່າສະໄຫມສົງຄ້າມໂລກຄັ້ງທີ່2ຈາກບໍລິເວນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໃນແຖວທຸລະກິດຫວ່ານໄຈ໋ຂອງຮ່ອງກົງໂດຍສັ່ງເຄື່ອນຍ້າຍຄົນງານປະຊາຊົນແລະພະນັກງານຫ້ອງການປະມານ1,200ຄົນ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກເຂດບໍລິຫານພິເສດຮ່ອງກົງໃນວັນທີ່11ພຶດສະພາວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດລູກໜື່ງສະໄຫມສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ2ເປັນຂອງທະຫານອາເມລິກາມີນ້ຳຫນັກປະມານ1,000ປອນຫລື450ກິໂລ.ຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເຂດຫວ່ານໄຈ໋ບ່ອນເຮັດທຸລະກິດສຳຄັນຂອງຮ່ອງກົງໂດຍຄົນງານກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ໄປພົບເຫັນລູກລະເບີດນີ້ເມືອ່ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານັບເປັນການພົບລະເບີດເກົ່າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງແຫ່ງນີ້້3ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ

ຕຳຫລວດໄຫ້ເຮັດການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນງານປະຊາຊົນແລະພະນັງານຫ້ອງການປະມານ1,200ຄົນອອກຈາກພື້ນທີ່ດັງກ່າວເພືອຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ກຳລັງເກັບກູ້ລະເບີດໄດ້ເຮັດການເກັບກູ້ແລ້ວຈົນເປັນຜົນສຳເລັດໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນສຸກທີ່11ພຶດສະພາ