ເກົາຫລີໃຕ້ກູ້ຊາກເຮືອເຟີຮີເຊວອນທີ່ເກີດຖະລົ້ມກາງທະເລແລ້ວ

ຊາກເຮືອຂ້າມຝາກເຊວອນທີ່ມີນ້ຳຫນັກປະມານ6,800ໂຕນຊືງຈົມຕະແຄງຂ້າງຢູ່ກົ້ນທະເລແຄມຝັ່ງເກາະຈິນໂດຂອງເກົາຫລີໃຕ້ມາຫລາຍກວ່າ3ປີຖືກກູ້ໄດ້ສຳເລັດໃນຕອນທ່ຽງຂອງວານນີ້10ພຶດສະພາຕາມເວລາທ້ອງຖີ່ນທີມງານເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາກັນຮີບຄົນຫາສູນເຫຍອີກ5ຄົນທີ່ຄາດວ່າຈະຕິດຢູ່ບໍລິເວນດ້ານຂ້າງເຮືອນບໍລິເວນຊັ້ນ4ແລະຫ້ອງເຄື່ອງຈັກຂອງເຮືອ

ເຫດການເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງເຮືອຂ້າມຝາກເຊວອນຊື່ງມີຜູ້ໂດຍສ່ວນຫລາຍເຊີ່ງເປັນນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງຫນື່ງແຖວກຸງໂຊຊື່ງມີນຳນົດເດີ່ນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ເກາະເຊຈູໄດ້ເກີດອຸປັດຕິເຫດລົ້ມໃນວັນທີ່16ເມາສາ2014ໂດຍຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າ300ຄົນແລະສູນຫາຍອີກຈຳນວນຫນື່ງ

ເຮືອລຳດັງກ່າວຈົມຢູ່ໃຕ້ທະເລຫລາຍກວ່າ3ປີຈົນເມືອ່ຮອດປີ2017ບໍລິສັດຊຽງໄຮ້ຊາເວລັດວິສາຫະກິດທີ່ຊຽ່ວຊານດ້ານການກອບກູ້ຊາກເຮືອຂອງຈີນຊື່ງໄດ້ຮັບສຳປະທານຈາກລັດຖະບານເກົາຫລີໃຕ້ສາມາດຍົກດ້ານໜື່ງຂອງຊາກເຮືອຂ້າມຟາກເຊວອນຂື້້ນຈາກກົ້ນທະເລໃຫ້ລອຍຂື້້ນພົ້ນເຫນືອຫນ້ານ້ຳໄດ້ສຳເລັດ

ຂະນະທີ່ການກູ້ຊາກເຮືອຂ້າມຝາກເຊວອນຕ້ອງໃຊ້ທີມງານຫລາຍກວ່າ450ຄົນແລະຕ້ອງໃຊ້ເຮືອທ້ອງແບນຂະຫນາດໃຫຍ່2ລຳຜູກຕິດກັບຊາກເຮືອກ່ອນລາກຈູງເຂົ້າສູ່ແຄມຝັ່ງຊື່ງໃນເວລານັ້ນມີເຈົ້້າຫນ້າທີ່ປະເມີນວ່ານ້ຳຫັນກຂອງເຮືອໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຫລາຍ8,000ໂຕນເນື່ອງຈາກຈົມຢູ່ກົ້ນທະເລເປັນເວບາດົນຈື່ງເຮັດໃຫ້ໂຕເຮືອເຕັມໄປດ້ວນດິນຕະກອນທັບຖົມ