ເກືອບຕາຍໝົດທັງບ້ານ!!! ຍ້ອນຫຼົງໄປກິນອັນນີ້

ເກີດເຫດສະຫຼົດໃຈຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ເມືອງ ຂະມອນ ແຂວງ ກຣະແຕະ (Kratie) ປະເທດກຳປູເຈຍ. ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າຊາວບ້ານໄດ້ທຳການເອົາຢາເບືອໂຕໝາ ແລະ ກຳລັງຈະເອົາໄປຝັງຖິ້ມ ເຊິ່ງມີຊາວບ້ານອີກກຸ່ມໜຶ່ງຈັດພິທີງານສົບມາພົບເຫັນເຂົາເຈົ້າເອົາໝາຍ່າງກາຍມາ ພໍພົບເຫັນກໍເລີຍໄດ້ຖາມຊື້ໃນລາຄາ 75,000 ກີບ ແລ້ວເອົາໝາໄປເຮັດອາຫານລ້ຽງແຂກທີ່ມາໃນງານສົບກິນ. ຜົນປະກົດອອກມາຄື ຕ້ອງໄດ້ນໍາສົ່ງແຂກໄປໂຮງໝໍຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈໍານວນ 30 ຄົນ, ຕາຍ 6 ສົບແລ້ວ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຄ່ອຍໆທະຍອຍຕາຍໄປເລື້ອຍໆ. ຊາວບ້ານທີ່ລອດຊີວິດໄດ້ເລົ່າເລື່ອງຄໍາສາບແຊ່ງຂອງຍ່າຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນບ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ: ລາວຖືກຊາວບ້ານລຸມຕີຈົນຕາຍ ແລະ ກ່ອນທີ່ລາວຈະຕາຍ ລາວໄດ້ຂຽນໃສ່ພື້ນເປັນພາສາຂະມອນບູຮານ ເຊິ່ງມັນແປວ່າ “ຜູ້ໃດທຳຮ້າຍຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ມັນຕ້ອງຕາຍຢ່າງທໍລະມານ” ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍໄດ້ເກີດເລື່ອງກັບໝູ່ບ້ານນີ້ມາໂດຍຕະຫຼອດ. ເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ ບໍ່ເຊື່ອຢ່າຫຼົບລູ່ເດີ້.