ເກີດເຫດການປະທ້ວງຂອງກູ່ມນັກສຶກສາເນື່ອງຈາກບໍ່ພໍໃຈໃນຜົນການເລືອກຕັ້ງ USA

9/11/2016 ເລືອກຕັ້ງຫາກໍສໍາເລັດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຂ້າມຄືນພົບວ່ານັກສືກສານັບຫລາຍຮ້ອຍຄົນອອກມາປະທ້ວງ ແລະ ຈູດທຸງຊາດສະຫະລັດຢູ່ແຄມຖະຫນົນໃນເມືອງໂອກແລນ ລັດແຄລິບຟໍເນຍ ຜູ້ສັງເກດການເປີດເຜີຍວ່ານັກສຶກສາບໍ່ມັກປະຊາທິປິໄຕນໍ້າເນົ່າ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບສິ່ງເລົ່ານັ້ນຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ການປະທ້ວງຂຶ້ນ

=================

ພາບແລະຂ່າວຈາກ: Pathedlao Lao