ເກາະສາມເສົ້າ ( ສຸລາດທານີ )

ເກາະສາມເສົ້າ ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບເກາະແມ່ເກາະ ເປັນແຫຼ່ງປະກາລັງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີຂົວຫີນທີ່ສ້າງຂື້ນມາຈາກທຳມະຊາດທີ່ຍື່ນໂຄ້ງອອກໄປໃນທະເລ ນອກນັ້ນຍັງຫາດຊາຍທີ່ຂາວສະອາດເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນຍ່ອນອາລົມ ແລະ ລອຍນ້ຳເບິ່ງປະກາລັງໄດ້ຢ່າງເຢັນສະບາຍ