ຮ້ານ ຄຳພູວົງ ກ້າວໄກສູ່ເວທີສາກົນ ກັບການໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດຈາກ Asean Business Awards 2017

ທ່ານ ອາເລັກ ພະມີສິດ ຜູ້ອຳນວຍການຮ້ານຄຳພູວົງໄດ້ກ່າວວ່າ "ຄວາມພູມໃຈທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດ ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດຈາກອາຊຽນ ແລະ ຍັງເປັຍກຽດໂດຍປະທານປະເທດຟິລິບປິນເປັນຄົນມອບໃຫ້ດ້ວຍໂຕຂອງທ່ານເອງ ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີຫຼາຍໆທ່ານທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄຳພູວົງຂຶ້ນມາຢືນຢູ່ຈຸດນີ້ ຈຸດທີ່ເຮົາຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ເວທີສາກົນ ກັບລາງວັນ Most Promising Asian Enterprise Special Recognition ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຄວນກັບໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບ"