ຮ່ວມກິດຈະກຳບໍລິຈາກເຄື່ອງ ຮ.ຮ ປະຖົມ ບ.ທ່າເຮືອເໜືອ ມ.ວັງວຽງ ຂ.ວຽງຈັນ

ຮ່ວມກິດຈະກຳບໍລິຈາກເຄື່ອງ ຮ.ຮ ປະຖົມ ບ.ທ່າເຮືອເໜືອ,ມ.ວັງວຽງ, ຂ.ວຽງຈັນ!

ກິດຈະກຳບໍລິຈາກເຄື່ອງ 06/03/2016 ທີ່ປະຖົມ ບ້ານ ທ່າເຮືອເໜືອ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ຮັບບໍລິຈາກຊີມັງ 100 ເປົາ (5ໂຕນ) ເພື່ອນຳໄປໂບກຝາໂຮງຮຽນ ແລະ ສ້ອມແປງເພດາ. ເຊິ່ງຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ (40x8 m) ພ້ອມທັງອຸປະກອນການຮຽນ, ອຸປະກອນກິລາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອນຳໄປບໍລິຈາກໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນທັງໝົດ 180 ຄົນ, ມີຄູອາຈານ 10 ຄົນ.

ກຳນົດອອກເດີນທາງໄປບໍລິຈາກໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 07:00ໂມງ ຂອງວັນທີ 06/03/2016  ແລະ ກັບຕອນແລງມື້ດຽວກັນ ສະນັ້ນ ຈິ່ງຂໍລະດົມນໍ້າໃຈເພື່ອບໍລິຈາກແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານ ທ່າເຮືອເໜືອ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ຍັງຂາດເຂີນອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ສົນໃຈຮ່ວມເດີນທາງບໍລິຈາກ ແລະ ບໍລິຈາກ ໂທ: 28898789

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເພຈ໌ ຜູ້ໃຫ້ Giver

 

 

Photo: ເພຈ໌ ຜູ້ໃຫ້ Giver