ຮ່ວມກັນຫາລັກສາຍໄຟຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງທຸລະຄົມ

..........................................................................................................................................................................

ທີ່ມາ: F,LAOPSTV