ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ກິນຜັກບົ້ງແລ້ວຕາງາມຍ້ອນຫຍັງ??

 

ພູມປັນຍາເກົ່າແກ່ສະໄໝປູ່ຍ່າຕາຍາຍເພີ່ນເວົ້າວ່າຢາກຕາຫວານຫຼືຕາງາມຕ້ອງກິນຜັກບົ້ງຫຼາຍໆຖືວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ເວົ້າຕໍ່ໆກັບມາຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນແຕ່ພໍມາຮອດຄົນລຸ່ນໃໝ່ປັດຈຸບັນການທີ່ຈະເຊື່ອຫຍັງງ່າຍໆນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍມີ.

ຈຶ່ງມີການຫາເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດທີ່ວ່າກິນຜັກບົ້ງແລ້ວຕາຫວານຫຼືຕາງາມໂດຍທົ່ວໄປຜັກບົ້ງເປັນຜັກໃບຂຽວແລະອາດຈະມີສານໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບສຸຂະພາບຕານັ້ນຄືສານໃນກຸມແຄໂຣທິນອຍ(Carotenoid)ສານປະເພດນີ້ມີຢູ່ຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດແຕ່ຊະນິດທີ່ນັກສິທະຍາສາດພັບວ່າອາດປ່ຽນໄປເປັນວິຕາມີນເອຄືເບຕ້າເເຄໂຣທີນວິຕາມີນເອ ນັ້ນທຸກຄົນຮູ້ກັນດີວ່າຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ສາຍຕາສ່ວນລູທີນ (lutein) ກັບຊີເອແຊນທີນ (Zeaxanthin) ເປັນສານອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງແຄໂຣທິນອຍ.

   ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຮັບສະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນແສງ ໂດຍສະເພາະແສງສີຟ້າ ເນື່ອງຈາກສານໃນກຸ່ມນີ້ເປັນສີເຫຼືອງຈຶ່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນແສງສີຟ້າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ດວງຕາຂອງເຮົາຈຶ່ງເສື່ອມຊ້າລົງ.