ຮູ້ໄວ້ ເປີດແອນອນໃນລົດ ເປັນຫຍັງເຖິງຕາຍໄດ້

ອັນຕະລາຍ​ໃກ້​ຕົວ​! "ເປັນຫຍັງ​ເປີດ​ແອນ​ອນ​ໃນ​ລົດ​ອາດ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ເສຍຊີວິດ​" ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ມີ​ຄຳ​ອະທິບາຍ​ມາ​ຝາກທີ່​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ແລ້ວ​ຊີວິດ​ຈະ​ປອດໄ​ພ​ຂຶ້ນ
ຫຼາຍ​ໆ​ຄົນ​ຄົງ​ເຄີຍ​ໄດ້ຍິນ​ຂ່າວ​ກ່ຽວກັບ​ຄົນ​ທີ່​ເປີດ​ແອ​ນອນ​ໃນ​ລົດ​ແລ້ວ​ເສຍຊີວິດ​ແຕ່​ເຮົາ​ເຂົ້າໃຈ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ມັນ​ແທ້ໆ​ຫລື​ບໍ່​ແລ້ວ​ເປັນຫຍັງ​ເປີດ​ແອ​ນ​ອນ​ຫຼັບ​ຕອນ​ລົດ​ແລ່ນເຖິງ​ບໍ່​ເປັນ​ຫຍັງ​ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ງ່າຍໆ​ມາ​ອະທິບາຍ​ໃຫ້​ເຂົ້າໃຈ​ແລ້ວ​
ເປັນຫຍັງ​ເປີດ​ແອ​ນ​ອນ​ໃນ​ລົດ​ເຖິງ​ຕາຍ​ໄດ້​?
ເພາະ​ການ​ເປີດ​ແອ​ນ​ອນ​ໃນ​ລົດ​ໂດຍ​ທີ່​ເຮົາ​ປິດ​ແວ່ນ​ທັງ​ 4 ດ້ານ​ ແອ​​​ກໍ່ຈະທຳການ​ດູດ​ອາ​ກາດ​ຈາກ​ພາຍນອກ​ເຂົ້າ​ມາ​ ຊຶ່ງ​ອາ​ກາດ​ພາຍນອກ​ລົດ​ມັນ​ກໍ​ຄື​ອາຍ​ເສຍ​ຈາກ​ລົດ​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ​ທີ່ດສະຕຮາດ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ ພໍ​ອາຍ​ເສຍ​ທີ່​ເປັນ​ກ໊າດ​ພິດ​ຄ່ອຍ​ໆ​​ຊຶມ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລົດປະກອບ​ກັບ​ອາ​ກາດ​ພາຍ​ໃນ​ລົດ​ບໍ່​ຖ່າຍ​ເທ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເສຍຊີວິດ​ໄດ້​
ສ່ວນ​ກໍລະນີ​ທີ່ລົດແລ່ນ​ຢູ່​ຄວັນ​ພິດ​ຈາກ​ອ​າຍເສຍ​ເຮົາ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ອອກ​ທາງ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ ສ່ວນ​ແອ​​ພາຍ​ໃນ​ລົດ​ກໍ​ຈະ​ດູດ​ອາ​ກາດ​ທາງ​ນອກ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວັນ​ພິດ​ລ້ວນ​ໆ​ເຂົ້າ​ມາ​ຕອນ​ຈອດ​ລົດ​ໄວ້​

 ປັດ​ໄຈທີ່​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເສຍຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ນອນ​ເປີດ​ແອ​​ໃນ​ລົດ
1.ປິດ​ແວ່ນ​ 4 ດ້ານ​ ບໍ່​ມີ​ອາ​ກາດ​ຖ່າຍ​ເທ​
2.ຈອດ​ນອນ​ໃນ​ທີ່​ບໍ່​ເປີດ​ໂລ່ງ​ ຄື​ອາ​ຄານ​ລານ​ຈອດ​ລົດ​ຄວັນ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ວົນ​ວຽນ​ຢູ່​ແຖວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄປ​ເພີ່ມ​ໂອ​ກາດ​ຕາຍ​ສູງ​
3.ສະພາບ​ລົດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ​ເຊັ່ນ​ ຂອບ​ຢາງ​ຕາມ​ປະ​ຕູ​ທີ່​ໃຊ້​ຊີລ​ມີ​ການ​ຫົ້ວອາ​ກາດ​ພາຍນອກ​ເຂົ້າ​ມາ​ໄດ້​ຫລື​ລົດ​ເກົ່າ​ທີ່​ການ​ເຜົາ​ໄໝ້​ບໍ່​ສົມບູນ​ຄວັນ​ພິດ​ຈະ​ແຮງ​ອັນຕະລາຍ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ອີກ​ດ້ວຍ​
4.ສະພາບ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງເຊັ່ນ​ ສຸຂະພາບ​ບໍ່​ແຂງ​ແຮງ​, ເຈັບ​ປ່ວຍ,​ ອ່ອນ​ເພຍ​ ກໍ​ມີ​ສ່ວນ​ຄື​ກັນ​
ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ນອນ​ໃນ​ລົດແທ້ໆ​ຄວນ​ດັບ​ເຄື່ອງ​ແລະ​ເອົາ​ແວ່ນ​ລົງ​ນ້ອຍໆ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ອາ​ກາດ​ຖ່າຍ​ເທ​ແລະ​ຈອດ​ລົດ​ໃນ​ທີ່​ໆ​ບໍ່​ສ່ຽງ​ອັນຕະລາຍ​ ເພາະ​ບໍ່​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ອາດ​ເສຍຊີວິດ​ເພາະ​ມີ​ໂຈນ​ເອົາ​ມີດ​ມາ​ສຽບ​ທີ່​ພຸງ​ແທນ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້​

======================================================================================================================