ຮູ້ແຈ້ງຄັກ!! ເມື່ອ ເບຍລາວ ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈກັບເບຍລາວຫຼາຍພາສາ

       

ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຕົກໃຈໄປຕາມໆກັນເມື່ອເຫັນສະຫຼາກທີ່ຢູ່ທາງຂ້າງແກ້ວເບຍເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມກັງວົນວ່າເປັນຂອງແທ້ ຫຼື ຂອງປອມ ແລະ ສົງໄສວ່າເຂົາເຈົ້າຜະລິດສິນຄ້າປອມແປງ ເບຍລາວບໍ. ແທ້ທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເດີ ທີ່ເຮົາເຫັນພາສາຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນເພິ່ນກະກຽມສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຖ້າສົ່ງອອກໄປປະເທດໃດກໍຈະເປັນພາສາປະເທດນັ້ນ. ຫຼາຍຄົນຖາມວ່າແລ້ວເປັນຫຍັງຄືບໍ່ພິມສະຫຼາກເປັນພາສາລາວຄືກັນໝົດ ຄໍາຕອບຄືຄົນຕ່າງປະເທດເຂົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອ່ານພາສາລາວເຮົາໄດ້ນັ້ນເອງ ແລະ ສ່ວນວ່າມາດຕະຖານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຸນນະພາບ ຫຼື ເລື່ອງລົດຊາດແມ່ນອັນດຽວກັນກັບປະເທດເຮົາ.

        ນີ້ຄືຄໍາໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງບອກຜູ້ບໍລິໂພກວ່າ:  ຕ້ອງຂອບໃຈສຳລັບຄວາມຄິດເຫັນແລະເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນເບຍລາວທີ່ມີກາຫລັງຫລາຍພາສາ.
 ຜະລິດຕະພັນເບຍລາວເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນແນວນັ້ນທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີການສົ່ງອອກເບຍລາວໄປຂາຍໃນຫລາຍກວ່າ 20 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ໃນນີ້ກາຫມາຍທີ່ເປັນພາສາຈີນ ແມ່ນສຳລັບສົ່ງອອກໄປຈີນ ແລະ ກາຫມາຍທີ່ເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນສຳລັບສົ່ງອອກໄປອັງກິດ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີໂຣບ ສ່ວນກາຫມາຍທີ່ເປັນພາສາລາວ ແມ່ນສຳລັບຕະຫລາດພາຍໃນ.
ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ ເບຍລາວຂາຍດີຫຼາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ທິມງານໄດ້ຫລົງເບີກຈ່າຍເບຍທີ່ກຽມສົ່ງອອກຈຳນວນ 100 ແກັດ ສູ່ຕະຫາດພາຍໃນ. ເຖີງແນວໃດກໍ່ຕາມເບຍຈຳນວນດັ່ງກ່າວເປັນເບຍທີ່ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານສາກົນທັງເບຍສົ່ງອອກ ແລະ ຂາຍພາຍໃນ ທີ່ຕ່າງກັນກໍ່ພຽງກາຕິດດ້ານຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.
ບໍລິສັດຂອບໃຈຄົນລາວທຸກຄົນທີ່ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນຈາກບໍລິສັດເບຍລາວ ຊົມເຊີຍຢ່າງຈິງໃຈ ແລະຫວັງວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈະໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວຕະຫລອດໄປ. ‪#‎beerlao‬

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Beerlao