ຮູ້ຫຼືບໍ່ “ສີ” ຂອງນ້ອງຊາຍບົ່ງບອກສຸຂະພາບຂອງທ່ານ!!!

ສຸຂະພາບເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ຖ້າຫາກເກີດການຜິດປົກກະຕິໃນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ຈະສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນຕາມຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ ແລະ ຮູ້ບໍ່ວ່າສິອະໄວສຍະວະເພດຊາຍກໍ່ສາມາດບົ່ງບອກອາການເຈັບປ່ວຍຂອງສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າ ສີຂອງນ້ອງຊາຍບົ່ງບອກສຸຂະພາບໄດ້ແດ່

ສີແດງ = ເບົາຫວານຖາມຫາ
ມີລັກສະນະຄ້າຍວົງຮັດອະໄວຍະເພດ ເກີດຈາກໜັງຫຸ້ມປາຍເກີດພັງພືດ ບາງຄັ້ງຮູດບໍ່ລົງ ຖ້າເປັນສີແດງຈັດ ກໍ່ມັກສ່ຽງຕໍ່ໂຣກເບົາຫວານ

ສີແດງອົມບົວ = ແຂງແຮງປຶງປັງ
ລະບົບການໄຫລວຽນຂອງເລືອດດີ ເຊັ່ນດຽວກັບໃບໜ້າ ຫາກແກ້ມແດງສະແດງວ່າເປັນຄົນສຸຂະພາບດີ

ສີຂາວຊີດ = ຂາດເລືອດ
ບໍ່ມັກດື່ມນ້ຳ ຂາດເລືອດ ຫຼື ເຈົ້າຂອງອາດປ່ວຍເປັນໂຣກຫຍັງຈັກຢ່າງໜຶ່ງ ຄົນມີໂຣກປະຈຳຕົວ

ສີຂຽວ = ໄຂມັນຫຼາຍ
ແປວ່າ ເສັ່ນເລືອດອາດອຸດຕັນ ໄຂມັນສູງ ຫຼື ອາດເປັນຄົນດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບຢາຫຼາຍ

ສີມ່ວງ = ອ່ອນແຮງ ບໍ່ສູ້ງານ
ສີມ່ວງຄ້ຳອາການຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ບົ່ງບອກສຸກຂະພາບທີ່ສຸດໂຊມຮວມເຖິງອະໄວຍະວະບໍ່ແຂງຕົວ ຕ້ອງໄປພົບແພດດ່ວນ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.fhm.in.th