ຮູ້ຫຼືບໍ່ໝາກຍົມສຸດຍອດຜົນລະໄມ້ແກ້ຫວັດ

ຫວັດ ຫລື ໄຂ້ຫວັດເປັນໂຣກສາມັນປະຈໍາຊາດຂອງມະນຸດ, ເອິີ້ນໄດ້ວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນໄຂ້ຫວັດເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອໃດທີ່ອາການປ່ຽນໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາອອ່ນແອ ຫຼື ໄດ້ຮັບເຊື້ອໂຣກຈາກຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ແລະຫວັດກໍ່ຮັບຮອງບໍ່ມີລອດ.

ແຕ່ເຊື່ອຫລືບໍ່ວ່າມີໝາກໄມ້ໜ່ວຍນ້ອຍໆຄື ໝາກຍົມທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານຈາກໄຂ້ຫວັດໄດ້ດີຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກມີຜົນລະໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງຫຼາຍ ຊ່ວຍປັບສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໄດ້ດີຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້ໝາກຍົມຍັງຊ່ວຍຫຼຸດເສມຫະ,ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດບໍ່ໃຫ້ຄວາມດັນໂລຫິດສູງເກີນໄປອີກດ້ວຍ.