ຮູ້ຫຼືບໍ່ໄຂ່ໄກ່ 1 ໜ່ວຍມີສານອາຫານຫຼາຍຢ່າງ

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າໄຂາໄກ່ນັ້ນອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ນູ້ຫຼືບໍ່ວ່າໃນໄຂ່ໄກ່ 1 ໜ່ວຍນັ້ນ ມີສານອາຫານໃດແດ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມາເບິ່ງຄໍາຕອບກັນ

ໄຂາໄກ່ 1 ໜ່ວຍຈະປະກອບໄປດ້ວຍສານອາຫານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

-ໂປຣຕີນ 6.3 ກຣາມ

-ຄາໂບໄຮເດດ 0.6 ກຣາມ

-ໄຂມັນ 4.55 ກຣາມ

-ຄໍເຣດເຕີລໍ 186 ມິລິກຣາມ

-ໂຄລິນ 126 ມິລິກຣາມ

-ໄຮໂບຟາວິນ 0.25 ມິລິກຣາມ

-ໄນອະຊິນ 0.04 ມິລິກຣາມ

-ໂຟເລດ 2.5 ມິລິກຣາມ

-ເຊເລນຽມ 15.4 ໄມໂຄກຣາມ

-ຟອດຟໍຣັສ 100 ມິລິກຣາມ

-ທາດເຫຼັກ 0.9 ມິລິກຣາມ

-ທາດສັງກະສີ 0.7 ມິລິກຣາມ

-ແຄລຊຽມ 24.2 ມິລິກຣາມ

-ໂຊດຽມ 71 ມິລິກຣາມ

-ໂປແຕສຊຽມ 69 ມິລິກຣາມ

-ແມກນີຊຽມ 4.5 ມິລິກຣາມ

-ແມງການີສ 0.013 ມິລິກຣາມ

-ທອງແດງ 0.02 ມິລິກຣາມ

-ວິຕາມິນເອ 245 IU

-ວິຕາມິນບີ6 0.06 ມິລິກຣາມ

-ວິຕາມິນບີ12 0.4 ໄມໂຄກຣາມ

-ວິຕາມິນດີ 18.3 IU

-ວິຕາມິນເອ 0.7 ມິລິກຣາມ

-DHA & AA 94 ມິລິກຣາມ

-ພະລັງງານ 72 ແຄລໍຣີ່

 ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໄຂ່ໄກ່ນັ້ນມຮສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍຢ່າງ ໃນລາຄາທີ່ແສນປະຢັດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ມາຮັບປະທານໄຂ່ກັນທຸກວັນດີກ່ວາ