ຮູ້ຫລືບໍ່... ຢາສູບເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕາມອະໄວຍະວະໃດແດ່?

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າຢາສູບ ມີສານພິດຕ່າງຫຼາຍຢ່າງ ວ່າກັນວ່າມີຫລາຍເຖິງ 4,000ຊະນິດເລີຍ ແນ່ນອນວ່າສານພິດເຫຼົ່ານີ້ຄືຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆ, ທັງຖົງລົມໂປ່ງພອງ, ຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໄຂມັນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ, ຫຼອດລົມອັກເສບ, ໄອເຮື້ອຮັງ, ຫອບເມື່ອຍ, ແລະໂຣກມະເຮັງເປັນຕົ້ນ.

ເຮົາມັກເຂົ້າໃຈກັນວ່າບູລີເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງປອດ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດການເສຍຊີວິດລໍາດັບຕົ້ນໆຂອງຜູ້ທີ່ສູບຢາສູບ, ແຕ່ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຢາສູບບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກມະເຮັງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງທີ່ອະໄວຍະວະອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ອີກເຊັ່ນ:

-ມະເຮັງກ່ອງສຽງ.

-ມະເຮັງຫຼອດອາຫານ.

-ມະເຮັງຕັບອ່ອນ.

- ມະເຮັງກະເພາະນໍ້າຍ່ຽວ.

-ມະເຮັງໄຕ.

-ມະເຮັງປາກມົດລູກເປັນຕົ້ນ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຢາສູບເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຮົາຄິດ ທັງອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ສູບເອງ ແລະຄົນອອ້ມຂ້າງ..... ມາເຊົາສູບຢາສູບກັນດີກ່ວາບຍ