ຮູ້ບໍ່ວ່າປະລິມານແຄລລໍຣີ້ໃນອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະວັນມີປະມານເທົ່າໃດ

ອາຫານປະເພດຊີ້ນ

 • ໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ                                 75    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຊີ້ນປາບໍ່ຕິດໜັງ 15 ກຣາມ           26    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຊີ້ນສັນໃນໝູ 15 ກຣາມ                26    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ກຸ້ງ ຫຼື ປາ 15 ກຣາມ                     26    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ໄສ້ກອກ 30 ກຣາມ                      100   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ປີ້ງຊີ້ນໝູ 15 ກຣາມ                    50    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຊີ້ໄກ່ຕິດໜັງ 15 ກຣາມ                50    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເນີຍແຂງ 1 ແຜ່ນ                       100   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ແຮັມ 1 ແຜ່ນ                             100   ກິໂລແຄລລໍຣີ່

 

ອາຫານວ່າງໃນປະລິມານ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ

 • ເຜືອກທອດ                            400   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຕົາຮູ້ທອດ                             290   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຂົ້າໜົມຄົກ 1 ຄູ່                     97    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ສາຄູໄສ້ໝູ                              120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳຫວານເຜືອກນ້ຳກະທິ          250   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳຫວານໝາກອຶ                    350   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳຫວານໝາກກ້ວຍ               250   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ລອດຊ່ອງນ້ຳກະທິ                    160   ກິໂລແຄລລໍຣີ່

 

ອາຫານທີ່ບໍລິໂພກກັນທົ່ວໄປ ໃນປະລິມານ 1 ຖ້ວຍ/ຈານ

 • ຜັດໝີ່ເສັ້ນນ້ອຍແຫ້ງ                     420   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຕົ້ມໝີ່ພ້ອມລູກຊີ້ນ                        250   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຝີຊີ້ນ                                            290   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຂົ້າປຽກ                                         390   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຂົ້າໝູແດງ                                    530   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຂົ້າຜັດໝູ + ໄຂ່                              550   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຜັດຜັກກາດນາ + ໝູກອບ              620   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຜັດກະເພົາປາ                                  240   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຂົ້າປຸ້ນນ້ຳກະທິ                                590   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຂົ້າປຸ້ນນ້ຳສະໝຸນໄພ                       330   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ໝີ່ກະທິ                                           460   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຂົ້ວໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ                                250   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ໄຂ່ດາວ 1 ໜ່ວຍ                              120   ກິໂລແຄລລໍຣີ

 

ເຄື່ອງດືມບາງຊະນິດ

 • ກາເຟຮ້ອນ 1 ຈອກ                         55    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ກາເຟເຢັນ 1 ຈອກ                            115   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ໂກໂກ້ 1 ຈອກ                                   210   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ໂອລ້ຽງ 1 ຈອກ                                 165   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳໝາກນາວ 1 ຈອກ                       100   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ຊາຂຽວ 1 ຈອກ                                 120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ໂຊໂກແລັດຮ້ອນ/ເຢັນ 1 ຈອກ            120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນົມຈືດ 1 ກ່ອງ                                  160   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ 1 ກ່ອງ                         140   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນົມປຸງແຕ່ງ                                       200   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນົມສົ້ມ UHT 1 ກ່ອງ                         125   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳໝາກໄມ້ລວມ 1 ກ່ອງ                    100   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳໝາກພ້າວ  1 ຈອກ                       120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳໝາກກ້ຽງ 1 ກ່ອງ                          120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳໝາກກ້ຽງຄັ້ນສົດ 1 ຈອກ                90    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳອ້ອຍ 1 ຈອກ                                  120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ນ້ຳອັດລົມ (ຫວານ) 1 ປອງ                   280   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເບຍປອງ 350 ມີລີລິດ                          144   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ວາຍແດງ ຫຼື ຂາວ 1 ຈອກ                      80    ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ເຫຼົ້າໂວນກາ 60 ຊີຊີ                              120   ກິໂລແຄລລໍຣີ່
 • ວິສກະກີ້ 60 ຊີຊີ                                   140   ກິໂລແຄລລໍຣີ່ 

=========================

ທີ່ມາ: ວາລະສານ Update