ຮູ້ຈັກໂລກ Smart Phone Syndrome ໄພງຽບສໍາລັບຊາວເນັດແລະຫົນທາງແກ້ໄຂ !

 

ຮູ້ຈັກທີ່ມາຂອງໂລກ Smartphone Syndrome ເຊິ່ງເປັນໄພງຽບຂອງຄົນທີ່ຕິດຫຼິ້ນ SmartPhone ເປັນເວລາຫຼາຍມັກມີອາການ ປວດທີ່ບໍລິເວນຄໍກັບຂໍ້ມືລວມເຖິງປວດນິ້ວ ຂັ້ນຕອນການຮັກສາເລີ່ມຈາກປຶກສາແພດກວດເບິ່ງອາການບໍລິເວນຈຸດປວດຕາມຂໍ້ມືແລະຮັກສາດ້ວຍການຝັງເຂັມ ເຊິ່ງຈະບໍ່ຫາຍຂາດຫາກຍັງບໍ່ປ່ຽນພຶດຕິກໍາ ການໃຊ້ Smartphone ຄວນກວດກາເວລາພັກຈັກ 10-15 ນາທີໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຈັບຄອມພິວເຕີ້ຫຼືSmartphone ເລີຍຄວນເຮັດການພັກສາຍຕາພັກຄໍ ພັກຂໍ້ມື ແລະ ເຮັດການແກ່ວງມືຄ່ອຍໆ ຢືດກ້າມເນື້ອໄປນໍາສຸຂະພາບດີຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ການປະຕິບັດດີເທົ່ານັ້ນ.

 ອາການຫຼັກຂອງຄົນເປັນໂລກ Smartphone syndrome : ອາການຫຼັກໆຂອງຄົນເປັນໂລກ Smartphone syndrome  ຄືການປວດເກັງທີ່ເກີດກັບເອັນຂໍ້ມືແທ້ໆອາການນີ້ມັນກໍ່ເກີດມາດົນແລ້ວແຕ່ກ່ອນອາດຈະມີຄົນເປັນບໍ່ຫຼາຍແຕ່ປັດຈຸບັນຍຸກນີ້ຕິດຫຼິ້ນມືຖືຕະຫຼອດເວລາເຮົາເໜັງມືດຸໆເປັນເວລາດົນມັນຈະເກີດການສຽດສີຂອງເສັ້ນເອັນດົນໆເຂົ້າກໍ່ເກີດອາການອັກເສບສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູ້ສຶກປວດບໍລິເວນຂໍ້ມືຫຼາຍຂຶ້ນ ກຸ່ມອາການທີ່ເຄີຍເປັນມ່ກ່ອນກ່ຽວກັບເສັ້ນເອັນອັກເສບແຕ່ກ່ອນເຮົາອາດພົບໃນກຸ່ມຂອງນັກກິລາທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມືຂ່ອນຂ້າງຫຼາຍເຊັ່ນ ປິ່ງປ່ອງ ແບ໋ດມິນຕັ້ນ ເທັນນິດສ ທີ່ເກີດອາຫານອັກເສບຂອງຂໍ້ມືໄດ້ໃນກຸ່ມພະນັກງານທະນາຄານຫຼືຄົນທີ່ເປັນແອດມິນ Fanpage ຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມືໃນການພິມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ມັກເກີດອາການປວດເສັ້ນເອັນບໍລິເວນຂໍ້ມືຄືກັນ

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ website: https://thestandard.co/