ຮູ້ກັນຈະແຈ້ງແລ້ວ!! ໄຟຟ້າລາວອອກມາຮັບຜິດຊອບກັບປະເດັນຄ່າໄຟ 66 ລ້ານ

ແຈ້ງຂ່າວໂດຍ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL