ຮູບເງົາຮັກອີຫຼີ2ເລີ່ມສາຍທີ່ສະຫວັນນະເຂດ

ຫລັງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ມ່ວນໄດ້ຫົວໄດ້ຮາຈົນແຂ້ວແຫ້ງທ້ອງແຂັງໄປແລ້ວກັບຮູບເງົາເລື່ອງ ຮັກອິຫຼີ2 ຂອງຄ້າຍ ແຂ້ວແຫ້ງໂປຣດັກຊັນ ໜັງຕະຫຼົກຄຸນນະພາບຄັບແກ້ວຂອງຄົນລາວທີ່ລວມດາວດັງຕະຫຼົກຂອງລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຈ້ຍແຂ້ວແຫ້ງ ແລະອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບາດນີ້ມາເຖິງຄິວຂອງພີ່ນ້ອງຊາວສະຫວັນນະເຂດທີຈະໄດ້ມ່ວນໄດ້ຫົວໄປນຳກັນກັບ ຮູບເງົາເລື່ອງ ຮັກອິຫຼີ 2 ທີ່ສະຫວັນ-ໄອເຕັກ ເລິ່ມສາຍ 20-28/07/15.