ຮູບປັ້ນສຸດແປກທີ່ບາງຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ແລະ ມັນມີຢູ່ຈິງ

 

ຮູບປັ້ນສຸດແປກທີ່ບາງຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ຂໍບອກເລີຍວ່າຄັກອີ່ຫຼີ ມີທັງຄົນ, ສັດ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຖືກປັ້ນຂື້ນມາດ້ວຍຈິນຕະນາການກໍ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ອອກມາແຕກຕ່າງຈາກຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນເຮົາມາເບີ່ງກັນເລີຍ....

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------