ຮືຮາອີກແລ້ວ ຮູບວັດຖຸລຶກລັບຢູ່ດາວອັງຄານ ຄ້າຍຄືຍານ UFO

ຮືຮາຮູບປິດສະໜາຢູ່ດາວອັງຄານທີ່ຍານສຳຫຼວດຂອງນາຊ້າສົ່ງມາລ່າສຸດ ຜູ້ສ່ຽວຊານຢູເອບໂອຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດ ວັດຖຸແປກໆສີດຳໃນຮູບ ຄ້າຍກັບຊາກຍານຢູເອບໂອຫຼາຍ ຂະນະທີ່ຊາວເນັດໂພສສະນັ່ນໃນໂລກອອນໄລນ໌ ວັດຖຸປິດສະໜາທີ່ວ່າ ມິນຄ້າຍກັບຍານໃນຮູບເງົາ ສະຕາວໍ

ຮູບຖ່າຍຍານສຳຫຼວດຄິວຣຽດຊິຕີ້ຂະນະສຳຫຼວດພື້ນຜິວດາວອັງຄານ ຈາກຮູບທີ່ຍານສຳຫຼວດຄິວຣຽດຊິຕີ້ສົ່ງມາ ຄາດວ່າວັດຖຸສີດຳໃນຮູບ ໜ້າຈະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 2,5 – 3,0 ແມັດ ເຊິ່ງຖ້າແມ່ນຍານກໍ່ອາດບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 2-3 ຄົນ

ເບິ່ງໄກ້ໆຍານຄິວຣຽດຊິຕີ້ຂອງນາຊ້າ