ຮືຮາສ້າງຄອນກີດສຸດລ້ຳ ສາມາດດູຊືມນ້ຳໄດ້ 4000 ລິດຕໍ່ນາທີ

ສຳນັກຂ່າວຕ່ີາງປະເທດລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ Lafarge Tarmac ຂອງອັງກິດສ້າງຄວາມ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບແກ້ປັນຫານ້ຳຖ້ວມໄວໃນເມືອງຫຼວງ

ລາຍງານລະບຸວ່າຊິເມນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນພື້ນຜິວຊີເມນທີ່ສາມາດໃຊ້ປູເປັນຖະນົນ ມີຄຸນສົມບັດດູຊືມນ້ຳໄດ້ຢ່າງດີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສູ້ກັບປັນຫານ້ຳຖ້ວມ ໂດຍຈາກຄິບວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລານຈອດລົດທີ່ປູດ້ວຍຄອນກີດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນມີການເທນ້ຳຈຳນວນ 4 ພັນລິດ

ປາກົດວ່າ ຄອນກີດນີ້ສາມາດດູດຊືມນ້ຳໄດ້ຢ່າງໄວພຽງນາທີດຽວ ໂດຍມັນເຮັດວຽກຜ່ານຊັ້ນຄອນກີດທີ່ນ້ຳສາມາດຊືມຜ່ານໄດ້ ຈາກສ່ວນຜະສົມຂອງຫິນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ເທິງຖານຂອງຖານຢ່າງຫຼົມໆຊັ້ນລຸ່ມ ເຊິ່ງຈພເປີດຊ່ອງໃຫ້ນ້ຳສາມາດລະບາຍຜ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຢາງທີ່ສາມາດດູດຊືມນ້ຳໄດ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ

ຂະນະທີ່ຖະແຫຼງການຂອງບໍລິສັດລະບຸວ່າ ນະວັດຕະກຳນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຈັດການກັບປັນຫານ້ຳຖ້ວມໄວໃນພື້ນທີ່ຊຸມຊົນເມືອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຢາງກະຕອຍໄດ້ນຳອີກ