ຮີມຝີປາກງາມ

ສາວໆທີ່ຢາກມີຮີມຝີປາກງາມໆ ຊຸ່ມຊື່ນແລະດຶງດູດໃຈໜຸ່ມໆແນະນໍາໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ 7 ວິທີດັ່ງຮູບນີ້ເດີ້
1. ດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດຢ່າງໜ້ອນມື້ໜຶ່ງລະ 4-8 ຈອກ ເພື່ອປ້ອງກັນປາກແຫ້ງ,ປາກລອກແລະຮ້ອນໃນ
2. ບໍ່ໃຊ້ລີ້ນເລຍຮີມຝີປາກດຸໆເພາະວ່ານ້ຳລາຍມີເອນໄຊທີ່ເຮັດໃຫ້ຮີມຝີປາກແຫ້ງໄດ້ໄວ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ຮີມຝີປາກມີສີຄ້ຳ ອີກນຳ
3. ກ່ອນທີ່ຈະນອນຄວນທີ່ຈະທາລິບມັນເປັນປະຈຳເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະປ້ອງກັນປາກແຕກຫຼືເປັນຂຸຍໄດ້


4. ເມື່ອຮີມຝີປາກເປັນບາດບໍ່ຄວນແກະເກັດບາດເພາະວ່າບາດຈະເຊົາຍາກແລະຕິດເຊື້ອໄດ້ອີກນຳ
5. ເມື່ອຕ້ອງເຮັດກິດຈະກຳກາງແຈ້ງໃຫ້ທາລິບສະຕິກທີ່ມີສ່ວນປະສົມປ້ອງກັນແສງແດດສະເໝີ
6.ລະມັດລະວັງຢາງໝາກໄມ້ບາງຊະນິດເພາະວ່າຢາງໝາກໄມ້ບາງຊະນິດເມື່ອສຳຜັດກັບຮີມຝີປາກແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮີມຝີປາກມີສີຄ້ຳໄດ້ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼັງຈາກທີ່ກິນໝາກໄມ້ແລ້ວຄວນລ້າງປາກທຸກໆຄັ້ງ
ຫາກວ່າປາກເປັນຂຸຍຫຼັງຈາກຖູແຂ້ວແລ້ວທຸກຄັ້ງໃຫ້ນຳເອົາແປງຖູແຂ້ວຖຸຄ່ອຍໆທີ່ຮີມຝີປາກດ້ານເທິງແລະດ້ານລຸ່ມ ເພື່ອ ໃຫ້ຂຸຍຫຼຸດລອກອອກແລ້ວໃຫ້ທາລິບມັນບາງໆປົກປ້ອງຮີມຝີປາກ


ຖ້າເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ 7 ວິທີດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນຮັບຮອງເລີຍວ່າຮີມຝີປາກຂອງສາວໆຈະຕ້ອງດີຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນແຕ່ເລື່ອງ ແບບນີ້ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັນແນ່ເດີ້.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""