ຮິວຈ໌ ແຈັດແມນ ຮ່ວມເທດສະການໄຫວ້ພະຈັນທີ່ຮ້ອງກ

ພະເອກ ຮິວຈ໌ ແຈັດແມນ ກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມເທດສະການໄຫວ້ພະຈັນທີ່ຮ້ອງກົງລະຫວ່າງບິນໄປໂປຣໂຫມດຫນັງເລື່ອງ Pan ທີ່ເກາະຮ້ອງກົງ ໂດຍພະເອກ Wolverine ກໍ່ບອກວ່າເຂົາຮັກຄວາມເປັນເອເຊຍ ແລະ ບໍ່ພາດທີ່ຈະລອງລິມຊິມອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂົາຍັງເວົ້າວ່າຖ້າມີໂອກາດຈະມາເອເຊຍອີກແນ່ນອນ.

ຫນັງ Wolverine

ຫນັງ Pan 

....................................................................................................................................................................................