ຮັບແສງແດດເທົ່າໃດຈຶ່ງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ແສງແດດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຜະລິດວິຕາມິນ D ຊຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກະດູກແລະກ້າມເນື້ອແຕາການຮັບແສງແດດຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ອາດສົ່ງຜົນເສຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນປະຕິບັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບແສງແດດໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ

ຜົນການສຶກສາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຜະລິດຮໍໂມນເຊໂຣໂທນິນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອາົມດີໃນມື້ທີ່ແດດອອກ ແຕ່ຖ້າຫາກໄດຮັບແສງແດດນ້ອຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍທາງດ້ານອາລົມ ບັນຫາການນອນຫຼັບ ແລະນໍ້າໜັກຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງການເປັນໂລກຫົວໃຈ ແລະ ກະດູກລ່ອຍນໍາອີກ ດ້ຍເຫດນີ້ບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບວິຕາມິນເສີມເພື່ອທົດແທນແສງແດດທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ພຽງພໍ

ແຄລຣ໌ໄຮດ໌ ຈາກ ແຄນເຊີຣ໌ຣີເສິຣ໌ຊ ຢູເຄ (cancer research UK) ອົງການວິໄຈຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ບອກວ່າບໍ່ມີຄໍາຕອບຕາຍຕົວສໍາລັບປະລິມານແສງແດດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບແຕ່ລະຄົນ ເນື່ອງຈາມມີປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ເລື່ອງນີ້ ເຊັ່ນ ຊ່ວງເວລາຂອງວັນ ຫຼື ຊ່ວງເວລາຂອງປີ

  • ສຸຂະພາບເສຍໄດ້ຫາກອົດນອນໃນມື້ທີ່ເຮັັດວຽກແກ້ໄດ້ຫາກງີບໃນມື້ວັນຢຸດ
  • ກິນອາຫານ3ມື້ ກ່ອນບ່າຍ3ໂມງຊ່ວຍລຸດນໍ້າໜັກດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການແສງແດດໃນປະລິມານທີ່ຕ່າງກັນ ອີກທັງມີລະດັບຄວາມສ່ຽງແລະປະລິມານການໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກແສງແດດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກການຮັບແສງແດດໃນເວລາທີ່ເທົ່າກັນໂດຍຄົນທີ່ມີຜິວອອ່ນໂຍນຄວນໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງວັນລະ20ນາທີກໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີສີຜິວເຂັ້ມກວ່າອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮັບແສງແດດເຖິງ6ເທົ່າ ເພືອຜະລິດວິຕາມິນດີ ໃນປະລິມານເທົ່າກັນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຄົນທີ່ມີສີຜິວເຂັ້ມກວ່າກວ່າກໍ່ມີເກາະປ້ອງກັນບັນຫາຜິວໄໝ້ໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍ

ສໍາລັບວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະບອກວ່າແສງແດດແຮງເກີນໄປຫລືບໍ່ນັ້ນເຮັດໄດ້ໂດຍວັດຈາກເງົາຂອງຕົວເອງ ຫາກເງົາສັ້ນກວ່າຕົວເຮົງໝາຍຄວາມວ່າມີລັງສີອັດຕາໄວໂອເຣດ ຫຼື ລັງສີຢູວີສູງຫຼາຍໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງປົກປ້ອງຜິວໜັງຈາກແສງແດດທີ່ຈະແຜດເຜົາ ເພາະຫາກໄດ້ຮັບລັງສີຢູວີຫຼາຍ ຫຼື ດົນເກີນໄປກໍ່ຈະສ່ຽງໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ນັ້ນເອງ.