ຮັກສາ​ມ​ເສົ້າ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ແນວ​ໃດ?

ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກຫັກຫຼັງຈາກຄົນທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນ ໝູ່ຮັກ ຫຼື ຄົນ​ຮູ້ຈັກມັນແສນຈະເຈັບປວດຈົນບໍ່ມີໃຜຍອມຮັບໄດ້ດອກຈົນແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງເຮົາກໍຕ້ອງຫາທາງອອກໃຫ້ກັບບັນຫາ 'ຮັກສາມເສົ້າ' ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍການເປີດ​ໃຈລົມກັນທັງສາມຝ່າຍ ແລະ ຖ້າໄດ້ຄໍາຕອບແລ້ວວ່າແຟນທ່ານກັບ ຄົນໆ​ນັ້ນຮັກກັນຈິງຈັງຈົນຄິດຕໍ່ຄວາມສໍາພັນຕໍ່ໄປ ເອົາຫຍັງມາຫ້າມກໍບໍ່ຢູ່ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ..

ທ່ານກໍຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບບົດນາງເອກຜູ້ເສຍສະຫຼະຍອມຍົກແຟນໃຫ້​ເຂົາ​ໄປເຖາະ ເພາະຖ້າທັງສອງເກີດຮັກກັນ ແລະ ກັນໄປແລ້ວເອົາຊ້າງມາຫ້າມກໍຄົງບໍ່ຢູ່ແລ້ວແມ້ວິທີນີ້ ທ່ານອາດຈະເຈັບປວດໃຈຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີຫຍັງຈະເສຍແລ້ວກໍຢາກໃຫ້ຄິດແບບມີເມດຕາວ່າ ຜູ້ຊາຍກໍແຟນເຮົາຜູ້ຍິງກໍໝູ່ຮັກ​ເຮົາ(ຖ້າ​ເປັນ​ກໍລະນີ​ນີ້)ຖ້າການເສຍສະຫຼະຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກໄດ້ກໍຄວນຈະຍິນດີກັບເຂົາ.

ບໍ່ວ່າມື້ໜ້າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເຊັ່ນ:ທັງສອງອາດເລີກກັນ ຫຼື ໝູ່​ທ່ານສໍານຶກຜິດແລ້ວມາຂໍໂທດເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງກໍຢູ່ທີ່ໃຈຂອງທ່ານແລ້ວ, ວ່າຈະເຫັນໃຈໃຫ້ອະໄພ,ປ່ອຍວາງໄດ້ ຫຼື ບໍ່​ເຊິ່ງຖ້າເຮັດໄດ້ຮັບຮອງໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບການໃຊ້ຊີວິດຕໍ່ໄປຢ່າງແນ່ນອນ.