ຮັກສາຝີແບບບ້ານໆ ດ້ວຍໝາກເຜັດຂີ້ໜູ

     ຝີ (Abscess) ເກີດຈາກເຊື້ອແບກທີເຣຍກຸ່ມສະແຕບຟີ່ໂລຄ໊ອກຄັດ ອາດຈະຕິດຕໍ່ໂດຍການສຳພັດຜູ້ປ່ວຍໂດຍກົງ ສາມາພົບເຫັນກັນເລື້ອຍໆໃນຄົນທຸກເພດທຸກໄວມັກຈະຂື້ນເປັນຕຸ່ມ ຫຼື ກ້ອນບວມແດງ ແລະ ປວດ ເວລາມີຫຍັງໄປຕຳຈະເຈັບຫລາຍໆ

ຝີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢູ່ບ່ອນໃດ ຈະປວດ ແລະ ທໍລະມານຫຼາຍ ຮັກສາໄດ້ງ່າຍໆແຕ່ຕ້ອງເຮັດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມເປັນ

 ສຳລັບວິທີຮັກສາ ແມ່ນງ່າຍໆເລີຍເວລາເປັນຝີຢູ່ບ່ອນໃດ ກໍ່ໃຫ້ເອົາໝາກເຜັດຂີ້ໜູສົດຫັກເຄີ່ງ ແລ້ວເອົາທາບ່ອນທີ່ເປັນຫົວຂອງຝີໂດຍກັ້ນໃຈທາເປັນວົງກົມ 7 ຮອບໃຫ້ທົ່ວ  ຈະເຫັນຜົນພາຍໃນ 2 ມື້

==================================================================